REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Zadania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

22 stycznia weszło w życie rozporządzenie zmieniające zakres działania Ministra Inwestycji i Rozwoju. Do kompetencji ministra Jerzego Kwiecińskiego dołączyły budownictwo, mieszkalnictwo i zagospodarowanie przestrzenne.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie 19 stycznia 2018 r. Trzy dni później, wraz z publikacją w Dzienniku Ustaw, nowe prawo weszło w życie.

Formalnie oznacza to, że od 22 stycznia 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje dwoma działami administracji rządowej. Pierwszy to budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Drugi to rozwój regionalny, czyli sprawy związane strategiami rozwoju kraju, polityką regionalną i funduszami europejskimi. Ministrowi podlegają też Główny Geodeta Kraju i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

– Budownictwo równa się inwestycje. Inwestycje rozwojowe w większości przypadków związane są z budownictwem. Zatem włączenie całego działu „budownictwo” do kompetencji Ministra Inwestycji i Rozwoju jest naturalną konsekwencją podjętych przez nas zmian strukturalnych w rządzie –
skomentował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Politykę mieszkaniową państwa koordynował będzie Prezes Rady Ministrów, który będzie także kontrolował jej realizację. Oznacza to, że Premier będzie sprawował bezpośredni nadzór nad realizacją programu Mieszkanie Plus.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA