Energetyka Wiadomości

Zadowolenie PGNiG ws. decyzji rządów Polski i Litwy

Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z zadowoleniem przyjmuje ogłoszone w dniach 27 i 28 lutego 2019 r. decyzje Rządów Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litwy.

Rządy obu państw zdecydowały o przystąpieniu po stronie PGNiG SA do postępowania sądowego zainicjowanego przez Spółkę skargą na decyzję Komisji Europejskiej o zawarciu ugody między Komisją Europejską a Gazprom, kończącej postępowanie w sprawie podejrzenia nadużywania pozycji dominującej przez Gazprom na rynku ośmiu krajów Unii Europejskiej (sprawa AT.39816).

28 lutego 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE poinformował PGNiG SA, że do skargi na decyzję Komisji Europejskiej, po stronie PGNiG SA, przyłączyła się również spółka Overgas Inc., zajmująca się dystrybucją i sprzedażą gazu na rynku bułgarskim, w której znaczące udziały mają spółki z grupy kapitałowej Gazprom.

Poddanie ugody Komisji Europejskiej z Gazprom pod ocenę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pozwoli Rządom RP i Litwy oraz spółkom PGNiG SA i Overgas Inc. wykazać, że ugoda ta jest nie tylko sprzeczna z prawem UE, ale także umacnia dominującą pozycję Gazprom na regionalnym rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej oraz negatywnie wpływa na funkcjonowanie i konkurencyjność rynku gazu Unii Europejskiej.

Autor: PGNiG SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI