REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Zainteresowanie kontynuacją prac na S3

Przemyślane, dobrze skalkulowane i optymalne oferty potencjalnych wykonawców będą możliwe dzięki działaniom GDDKiA. GDDKiA organizowała spotkania z oferentami na placu budowy i przesunęła termin otwarcia ofert w przetargu na kontynuację prac na S3 Kaźmierzów – Lubin Północ.

Nie czekamy, działamy

29 kwietnia br. odstąpiliśmy od umowy z konsorcjum z firmą Salini jako liderem i jeszcze tego samego dnia powołaliśmy komisję do wykonania inwentaryzacji budowy. Inwentaryzację zakończono 4 czerwca a już 19 czerwca ogłosiliśmy przetarg na kontynuację robót na odcinku od Kaźmierzowa do węzła Lubin Północ.

27 czerwca, 15 i 22 lipca zorganizowaliśmy spotkania z potencjalnymi oferentami na placu budowy S3 celem przekazania informacji o inwestycji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących prac niezbędnych do właściwego jej ukończenia.

Termin 23 sierpnia nie jest przypadkowy. Przedłużyliśmy go, aby oferenci mieli więcej czasu na przygotowanie profesjonalnych i dobrze skalkulowanych ofert.

Duże zainteresowanie – dużo pytań

Przetarg na kontynuację prac na S3 cieszy dużym zainteresowaniem branży. Świadczy o tym liczba złożonych pytań przez oferentów (w terminie wpłynęło 2471), z czego blisko 1800 to pytania dotyczące ściśle aspektów technicznych budowy drogi.

Odpowiedzi są na bieżąco opracowywane i do oferentów wysłano już blisko 1000 odpowiedzi.

Dążymy do tego, aby oferenci złożyli przemyślaną, dobrze skalkulowaną i optymalną ofertę na całościowe zakończenie kontraktu z uzyskaniem decyzji na użytkowanie i oddaniem drogi do ruchu.

W tym celu właśnie organizowaliśmy spotkania z oferentami na placu budowy, przesunęliśmy termin otwarcia ofert. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której potencjalny wykonawca nie będzie miał odpowiedniej wiedzy o zadaniu, które musi dokończyć, lub ma zbyt mało czasu na przygotowanie profesjonalnej oferty.

Co zostało do zrobienia

Nowy wykonawca będzie miał 14 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) na dokończenie prac z możliwością skrócenia tego okresu do 12 miesięcy, jeśli zadeklaruje to w swojej ofercie.

Do wykonania pozostało ok. 25% prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pas awaryjny) oraz węzłów Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.

Rozwiązanie umowy koniecznością

Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach dotychczasowego wykonawcy tj. konsorcjum firm, z firmą Salini jako liderem, do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, GDDKiA w oparciu o twarde dane podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.

Konsorcjum Salini Polska mimo wielokrotnych wezwań nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakt niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy

We wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców, usługodawców i dostawców (PUD). Nie inaczej było i w tym przypadku. Do tej pory bezpośrednio, tj. z pominięciem dotychczasowego Wykonawcy, wypłaciliśmy ok. 18 mln zł na rzecz podwykonawców, usługodawców i dostawców. Po wezwaniach Wykonawcy i spotkaniach z GDDKiA, Wykonawca wypłacił PUD dodatkowe ponad 40 mln złotych należnych im środków.

Autor: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA