REKLAMA
Hydrotechnika Mosty Wiadomości
3 Minuty czytania

Zakończono budowę mostu obrotowego w Nowakowie

Spółka Budimex zrealizowała jeden z głównych elementów budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, czyli 100-metrowy most obrotowy nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo.

 

Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl
Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl

Konstrukcja, która pozytywnie przeszła próby obciążeniowe w  kwietniu i  uzyskała niezbędne zgody, została otwarta dla ruchu kołowego. Obiekt został wykonany w  ramach kontraktu zawartego z  Urzędem Morskim w  Gdyni.

Nowy most obrotowy w  Nowakowie nad rzeką Elbląg z  pewnością usprawni żeglugę, ale również w  znaczący sposób wpłynie na poprawę komunikacji kołowej. Oddanie do użytkowania nowego obiektu wraz z  towarzyszącą mu infrastrukturą drogową, pozwoli wykonawcy przystąpić do kolejnego kroku, jakim będzie rozbiórka istniejącej przeprawy, stanowiącej przeszkodę nawigacyjną, a  mianowicie mostu pontonowego i  dokończenie prac, związanych z  odbudową brzegu w  tym rejonie.

Nowy most to konstrukcja stalowa ważąca ponad 700 ton. Pośrodku na głównej podporze jest specjalne łożysko na którym realizowany jest obrót mostu. Jest to najdłuższy (103 m) z  trzech mostów obrotowych, zaprojektowanych i  wybudowanych w  ramach drogi wodnej.

– Projekt przekopu Mierzi Wiślanej to niewątpliwie jedno z  największych wyzwań konstrukcyjnych i  logistycznych w  Polsce. Realizowana przez nas budowa mostu – co warto dodać jednego z  nielicznych działających tego typu w  Polsce – wraz z  odbudową 15 km brzegu, w  szczytowych momentach wymagała zaangażowania kilkuset osób oraz 30 jednostek pływających. Warto dodać, że cały projekt zrealizowany został w  rekordowym czasie 2,5 roku – mówi Grzegorz Małasiewicz, dyrektor kontraktu i  kierownik budowy w  Budimex SA.

Budowa mostu jest jednym z  elementów drugiego etapu „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z  Zatoką Gdańską”. W  ramach tego kontraktu, na rzece Elbląg wykonywana jest obudowa brzegów na odcinku o  długości około 10,4 km i  roboty czerpalne na odcinku 3,8 km. Brzegi wzdłuż rzeki Elbląg są obudowywane konstrukcją hydrotechniczną do rzędnej +2,5 m (na odcinkach, na których przebudowywane są wały). Umocnienie brzegów jest realizowane w  formie ścianki szczelnej, zwieńczonej żelbetowym oczepem. Ponadto, w  celu ułatwienia dostępu do rzeki, budowane są dwie przystanie niskie na rzędnej +1,2 m wraz ze slipem do wodowania jednostek.

– Po wybudowaniu mostu zniknie problem z  otwieraniem i  zamykaniem przeprawy w  niesprzyjających warunkach pogodowych. Bardzo istotnym przedsięwzięciem jest tu również budowa 1,5 km drogi powiatowej, która łączy się z  nowym mostem obrotowym. Nowakowo, na terenie którego realizowany jest drugi etap inwestycji, jako wyspa, połączone jest obecnie z  lądem mostem pontonowym, który jest w  bardzo złym stanie technicznym. Nowy most obraca się wokół pionowej osi obrotu. Ułatwi on znacznie komunikację z  Wyspą Nowakowską. Most będzie otwierany dla jednostek komercyjnych na polecenie Kapitanatu, mała przeprawa dla jednostek o  „air draft” poniżej 5 m odbywać się będzie na bieżąco – mówił Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w  Gdyni, Inwestor „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z  Zatoka Gdańską”.

Zakończona we wrześniu 2022 roku na Mierzei Wiślanej pierwsza część budowy 23 km drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z  Zatoką Gdańską, tak jak i  jej etap drugi, to nie koniec całej inwestycji. W  ramach trzeciego etapu zakończono już pogłębianie toru wodnego na Zalewie Wiślanym na długości 8200 m oraz wystawiono nowe oznakowanie nawigacyjne.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA