REKLAMA
Budownictwo Energetyka Wiadomości

Zakończono budowę zbiornika w bazie PERN w Boronowie

17 grudnia 2020 roku konsorcjum spółek Mostostal Warszawa i Mostostal Płock zakończyło budowę zbiornika magazynowego o pojemności 10 tys. m3 w  bazie paliw PERN w Boronowie.

 
Zakończenie budowy zostało potwierdzone uroczystym podpisaniem Protokół Odbioru Końcowego i  Przekazania Instalacji do Eksploatacji.

– Dzięki kadrze doświadczonych i sprawdzonych na energetycznych kontraktach inżynierów konsorcjum Mostostalu Warszawa i  Mostostalu Płock wykonuje najbardziej zaawansowane technologicznie i  wymagające precyzji zadania. Przykładem jest budowa, która terminowo zakończyliśmy w  Boronowie –
mówi Damian Porwoł, Kierownik Kontraktu w  Mostostalu Warszawa.

Budowa odbyła się w  ramach zadania, które Mostostal Warszawa zrealizuje w  konsorcjum z  Mostostalem Płock. Zadanie obejmuje budowę zbiornika magazynowego o  pojemności 10 tys. m3 w  Bazie Paliw w  Boronowie i  dwóch zbiorników magazynowych o  pojemności 32 tys. m3 w  Bazie Paliw w  Rejowcu.

Tekst i zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA