REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Zakończono inwestycję na węźle czechowickim

PLK zakończyły inwestycję na węźle czechowickim, która poprawiła warunki podróży i przewozu towarów. Lepsze przejazdy pociągiem do Katowic i do granicy z Czechami zapewniają stacja Czechowice-Dziedzice oraz przystanki Zabrzeg i Goczałkowice-Zdrój. Wartość zadania wyniosła 1,4 mld zł netto.

Zdjęcie: Krzysztof Ścigała, www.plk-sa.pl

Efektem inwestycji PLK na linii Goczałkowice-Zdrój – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg są sprawniejsze, bezpieczniejsze i komfortowe podróże koleją na trasie z Katowic do granicy z Czechami i w Beskidy. Zrealizowane przedsięwzięcie zarządcy infrastruktury oznacza także lepsze warunki w transporcie towarów oraz efektywniejsze wykorzystanie kolei.

Dla podróżnych stacja Czechowice-Dziedzice jest bardziej dostępna i komfortowa. Wybudowano dwa nowe perony ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Wyposażono je w jasne oświetlenie, ławki oraz tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Są nowe wiaty, a zabytkowe zostały odnowione i umieszczone w dalszej części peronów. Bezkolizyjne przejście pod torami zwiększa bezpieczeństwo w dostępie do pociągów i na drugą stronę miasta. Komunikację ułatwiają windy. Dodatkowo została poprawiona estetyka przejścia pod torami. Murale pokryły wszystkie ściany w obiekcie i nawiązują do historii kolei, miasta oraz regionu. Przy stacji powstało lokalne centrum sterowania, z którego dyżurni dbają o bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów.

Podróżni korzystają także z nowych peronów w Zabrzegu i Goczałkowicach-Zdroju. Dostęp do nich umożliwiają pochylnie, a bezpieczeństwo gwarantują nowe przejścia dla pieszych pod torami. Przystanki wyposażono w głośniki i zegary. Na stacji Czechowice-Dziedzice są też dodatkowo wyświetlacze, zawierające wizualne informacje o najbliższych pociągach. Montaż monitoringu zwiększył bezpieczeństwo podróżnych i daje możliwość szybkich reakcji służb porządkowych.

Inwestycja PLK poprawiła warunki podróży i przewozu towarów na węźle czechowickim. Projekt zapewnia wzrost konkurencyjności ekologicznej kolei względem innych środków transportu. Zadanie obejmowało przebudowę torów i sieci trakcyjnej. Od marca składy pasażerskie będą kursować z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h.

Wymiana rozjazdów umożliwia płynny przejazd pociągów przez stację i przystanki. Na zwiększenie sprawności i bezpieczeństwa przewozów wpływa przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych oraz obiektów inżynieryjnych, m.in. wiaduktu kolejowego nad drogą krajową w Czechowicach oraz mostu nad Wisłą między Goczałkowicami a Czechowicami. Prowadzone są bezpośrednie połączenia między Goczałkowicami a Zabrzegiem po odnowionej łącznicy.

Projekt „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice: LOT C na odcinku podg. Most Wisła – Czechowice–Dziedzice – Zabrzeg” rozpoczął się w 2019 r. i był zaplanowany na 4 lata. Zadanie miało wartość 1,4 mld zł, było dofinansowane przez Unię Europejską z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Projekt w liczbach:

  • 47 km torów,
  • 56 km sieci trakcyjnej,
  • 119 rozjazdów,
  • 12 obiektów – mostów i wiaduktów,
  • 1 stacja i 2 przystanki,
  • 3 przejazdy kolejowo-drogowe.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA