REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Zakończono inwestycję w OŚ w Mrozach

Uruchomieniem w sierpniu br. prasy do osadów ściekowych Urząd Miasta i Gminy Mrozy zakończył rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Mrozach. Wartość całości zadania wyniosła 12.877 556,45 zł.

Zdjęcie: Urząd Miasta i Gminy Mrozy, www.mrozy.pl

Zadanie było jedną z siedmiu części największego w historii Gminy projektu realizowanego przez gminę Mrozy pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy” dofinansowanego z funduszy unijnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Sama rozbudowa i modernizacja oczyszczalni polegała na podwojeniu przepustowości oraz wzbogaceniu technologicznemu procesu oczyszczania. Efektem zakończonych prac jest zapewnienie odbioru ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych w perspektywie najbliższych 15-20 lat oraz znaczące podwyższenie parametrów oczyszczania. Część zadania dotycząca oczyszczalni składała się z rozbudowy i modernizacji istniejącej części oczyszczalni, zakupu wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO, ciągnika z przyczepą oraz zakupu prasy odwadniającej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA