REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Zakończono modernizację Wielkopolskiego Centrum Recyklingu

26 października nastąpiło uroczyste otwarcie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu po jego rozbudowie i modernizacji. Wartość inwestycji to ponad 127 mln zł.

Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/nfosigw/
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/nfosigw/

WCR (dawnej Zakład Gospodarowania Odpadami w Witaszyczkach) otrzymało dofinansowanie na rozbudowę instalacji w Jarocinie z wdrażanego przez NFOŚiGW Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z Programu priorytetowego NFOŚiGW 2.1. Racjonalna gospodarka odpadami.

Łączna kwota dofinansowania zgodnie z obowiązującymi umowami wyniosła 53 989 505,40 zł dotacji z środków UE oraz 22 022 900 zł pożyczki z środków własnych NFOŚIGW wobec kosztów całkowitych projektu 127 526 782,57 zł.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia rozbudowana została instalacja do kompostownia bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji. Zakład wzbogacił się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych oraz zainstalowano nowy agregat kogeneracyjny. Pozyskane środki posłużyły również do budowy placu do przerobu odpadów budowlanych oraz rozbudowy podczyszczalni ścieków. Zakupiono sprzęt do przetwarzania odpadów budowlanych: kruszarkę szczękową, koparkę kołową, ładowarkę przegubową, mobilną stację sortowniczą do odpadów budowlanych. Moc przerobowa zmodernizowanego zakładu wyniesie 76 000 Mg/rok, w tym dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu to 8 750 Mg/rok.

– Ilość odpadów komunalnych w Polsce systematycznie rośnie, co sprawia, że konieczne jest znalezienie skutecznego sposobu ich zagospodarowania. Brak wystarczających mocy przerobowych dedykowanych instalacji prowadzi do nielegalnego gospodarowania odpadami oraz wysokich kosztów ponoszonych przez mieszkańców. Rozbudowa zakładów gospodarowania odpadami pozwala na efektywne wykorzystanie odpadów komunalnych i zmniejszenie obciążeń środowiska poprzez m.in. przywracanie środowisku wytworzonych naturalnych nawozów. Ponadto, dostarczając energię z odpadów, z wykorzystaniem biogazu można zmniejszyć zużycie paliw naturalnych. Rozwinięcie kompletnej infrastruktury tak jak to się dzieje m.in. w Jarocinie z udziałem wsparcia oferowanego przez NFOŚiGW przyczynia się również do stabilizacji lub obniżenia stawek opłat za odpady i ciepło dla mieszkańców, co ma pozytywny wpływ na ich budżety. Stąd bardzo cieszy mnie dzisiejsza uroczystość podczas której otwieramy rozbudowaną instalację. Szczególnego uznania wymaga, że przedsięwzięcie prowadzi do rozwiązania problemów nie tylko Jarocina lecz również 25 współpracujących gmin, a więc łącznie 350 tys. mieszkańców. Niech takie zakończone sukcesem inicjatywy staną się przykładem do naśladowania – zaznacza Dominik Bąk, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA