REKLAMA
Energetyka Wiadomości

Zakończono procedurę przepustowości przyrostowej na połączeniu systemowym Polska – Ukraina

1 lipca 2024 r. operatorzy systemów przesyłowych Polski (GAZ-SYSTEM) i Ukrainy (LLC „Gas Transmission System Operator of Ukraine”) przeprowadzili aukcję powiązanych przepustowości przyrostowych na granicy pomiędzy obszarami rynkowymi Polska – Ukraina w punkcie połączenia GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO.

Zdjęcie: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, www.gaz-system.pl

Żaden z uczestników rynku nie zarezerwował przepustowości przyrostowej w ww. aukcji rocznej, w związku z powyższym test ekonomiczny zakończył się wynikiem negatywnym po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 NC CAM w przypadku, gdy żaden poziom oferty nie skutkuje pozytywnym wynikiem testu ekonomicznego, dany proces uzyskiwania przepustowości przyrostowej zostaje zakończony.

Procedura została przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (NC CAM) oraz na podstawie wniosków o zatwierdzenie projektu przepustowości przyrostowej zatwierdzonych decyzjami odpowiednich krajowych organów regulacyjnych (dla Polski decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.745.1.2024.MJS z dnia 26 kwietnia 2024 r. oraz dla Ukrainy decyzja Ukraińskiego Urzędu Regulacji Energetyki № 829 z dnia 30 kwietnia 2024 r.).

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA