REKLAMA
Drogi Wiadomości

Zakończono remont DK80 w Górsku i Przysieku

Zakończył się remont drogi krajowej nr 80 w Górsku i Przysieku niedaleko Torunia. Rozpoczęto procedury odbiorowe dwóch wyremontowanych odcinków. Prace prowadziła firma ONDE, a ich koszt wyniósł 12 975 478,72 mln zł.

Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/

Zakres zadania 

Remont obejmował odc. od km 36+600 do km 39+800 oraz 43+000 do 43+600 drogi krajowej nr 80 i miał na celu likwidację spękań, wykruszeń, przywrócenie parametrów równości podłużnej i poprzecznej, powierzchniowego odwodnienia drogi, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace polegały na wymianie istniejących warstw nawierzchni: podbudowy, warstwy wiążącej, ścieralnej i nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach, dojściach do przejść dla pieszych, peronach zatok autobusowych oraz ponowne wyprofilowanie poboczy bez korekty niwelety wraz z nowym oznakowaniem poziomym. Remont obejmował swoim zakresem także nawierzchnię zatok autobusowych. Geometria drogi pozostała bez zmian.

Oba odcinki przebiegają przez teren zabudowany, a roboty prowadzone były pod ruchem na zasadach czasowej organizacji ruchu. Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 średnie natężenie ruchu na ww. odcinku wynosi około 13,8 tys. poj./dobę.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA