REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Zakończono spotkania informacyjne ws. S19 Lubartów – Lublin

Zakończyły się spotkania informacyjne ws. koncepcji programowej przyszłej drogi ekspresowej S19 Lubartów – Lublin. W ciągu 3 dni uczestniczyło w nich ponad 500 osób.

Spotkanie ws. S19, fot. GDDKiA O/Lublin
Najwięcej uczestników było w Niemcach i Łucce, a najmniej w Lubartowie.
 
Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniach zgłaszali wnioski dotyczące m.in.: usytuowania planowanych kładek dla pieszych, wiaduktów w ciągu dróg lokalnych przecinających obecną obwodnicę Lubartowa jak i planowaną trasę. Podnoszone były również kwestie planowanych dróg do obsługi ruchu lokalnego.

Wnioski, zarówno te złożone w formie wpisów do zeszytów wyłożonych do dnia spotkań w urzędach gmin, dostarczone podczas spotkań, a także przesłane po nich na adres lubelskiego oddziału GDDKiA zostaną przeanalizowane przez projektantów koncepcji programowej. Wprowadzone przez nich rozwiązania w obsłudze ruchu lokalnego trafią do zaopiniowania do samorządów i zarządców dróg. Opracowywana obecnie koncepcja programowa stanie się elementem dokumentacji przetargowej na realizację S19 Lubartów – Lublin w trybie „projektuj i buduj”. Ostateczne rozwiązania zaproponują projektanci wykonawcy inwestycji.

Opracowywana obecnie koncepcja programowa ma za zadanie uszczegółowić rozwiązania techniczne dla zatwierdzonego w decyzji środowiskowej wariantu trasy. Przebiegu drogi ekspresowej już nie zmieni, ale może wprowadzać zmiany w drogach do obsługi ruchu lokalnego, ciągach pieszo-rowerowych, kładkach dla pieszych – elementach mieszczących się w korytarzu przyszłej drogi wskazanym w decyzji środowiskowej.

Pod budowę przyszłej drogi przejmowany będzie teren niezbędny do zrealizowania inwestycji. Dokładny podział działek poznamy po opracowaniu projektu budowlanego, a procedura szacowania wartości nieruchomości rozpocznie się po wydaniu przez wojewodę lubelskiego decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (planowane w połowie 2022 r.). Biegli rzeczoznawcy wyłonieni przez wojewodę oszacują wartość nieruchomości po wydaniu decyzji administracyjnej GDDKiA wypłaci odszkodowanie. Jeżeli pod budowę drogi przejęta będzie tylko część nieruchomości a pozostała jej część, tak zwana „resztówka”, nie będzie nadawała się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, GDDKiA ma obowiązek wykupić ją na wniosek właścicieli.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Lublin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA