REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Zamknięcie ul. Patriotów Wschód

Dzisiaj wyłączony zostanie ruch na fragmencie wschodniej nitki ul. Patriotów. Strefą robót objęty zostanie odcinek jezdni od skrzyżowania z ul. Drozdową (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Arniki (wraz ze skrzyżowaniem, przy jednoczesnym zachowaniu dojazdów do posesji).

Ruch pieszy wzdłuż ulicy Patriotów zostanie utrzymany. Zamknięcie tego fragmentu jezdni podyktowane jest koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją kolizji kanalizacji sanitarnej i potrwa blisko 2 tygodnie. Kierowcom sugerujemy objazd poprzez przejazdy kolejowe w Miedzeszynie oraz Falenicy, a zatem ulicami Drozdową, Szafirową, dalej zachodnią wiązką ul. Patriotów i ul. Walcowniczą, do wschodniej wiązki ul. Patriotów.

Z uwagi na organizację transportu publicznego od 16 kwietnia zmianie ulegnie także układ komunikacji na odcinku ul. Lokalnej. Na niewielkim fragmencie od ulicy Bystrzyckiej do ul. Patriotów ruch odbywać się będzie jednokierunkowo – w kierunku zachodnim, a zatem w stronę ul. Patriotów. Organizacja ruchu na pozostałej części ulicy Lokalnej nie ulegnie zmianie.


W kolejnym etapie, który rozpocznie się 30.04.2018 roku, wschodnia część ulicy Patriotów pozostanie zamknięta od skrzyżowania z ul. Drozdową (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Arniki, przy czym ze skrzyżowania udostępniony zostanie dojazd do by-passu drogowego, zlokalizowanego na przedłużeniu ulicy Żwanowieckiej – pomiędzy ulicami Drozdową i Arniki. Skorzystać z tej przeprawy będą mogli kierowcy aut osobowych o masie mniejszej niż 3,5 t. Pojazdy o większej masie powinny się poruszać zachodnią nitką ulicy Patriotów, wykorzystując do objazdu przejazdy kolejowe w Miedzeszynie oraz Falenicy. Wzdłuż by-passu poprowadzony zostanie szlak pieszy. Przejście piesze wzdłuż zamkniętego odcinka ulicy Patriotów na tym etapie nie będzie już możliwe. Tak ukształtowany układ komunikacyjny umożliwi nam wykonanie zasadniczych robót związanych z realizacją wanny szczelnej oraz wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Patriotów Wschód i wiaduktów kolejowych.

Autor: Warbud S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA