REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Zarząd Unibep bez zmian

Leszek Gołąbiecki – prezes zarządu, Sławomir Kiszycki oraz Krzysztof Mikołajczyk – wiceprezesi zarządu. Tak przedstawia się zarząd Unibep SA powołany 14 maja br. decyzją Rady Nadzorczej spółki.

 
Zdjęcie: Unibep
Zdjęcie: Unibep
                         To już VI kadencja zarządu. Według uchwały RN nowy zarząd został powołany na trzy lata, a jego kadencja rozpoczyna się z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2020.

Warto dodać, że Leszek Gołąbiecki piastuje funkcję prezesa zarządu Unibep SA od czerwca 2014 r. Jest także członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Unidevelopment S.A., Budrex Sp. z o.o. oraz Unihouse S.A., a także Prezesem Zarządu w spółce Unibep PPP Sp. z o.o., zaś od VI 2019 r. jest Wiceprezesem Zarządu w Klastrze Eksporterów Budownictwa.

Sławomir Kiszycki od czerwca 2013 r. był członkiem zarządu Unibep SA, dyrektorem finansowym, a od czerwca 2014 r. wiceprezesem zarządu, dyrektorem finansowym spółki. Ponadto Pan Sławomir Kiszycki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Monday Development S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej w Budrex Sp. z o.o., pełni funkcję prokurenta w Unibep PPP Sp. z o.o., jest zastępcą członka Rady Dyrektorów w Seljedalen AS oraz Prezesem Zarządu Unihouse S.A.

Krzysztof Mikołajczyk od maja 2018 r. był członek zarządu Unibep S.A., dyrektorem budownictwa kubaturowego, zaś od listopada 2018 r. – wiceprezesem zarządu Unibep SA. Ponadto Pan Krzysztof Mikołajczyk jest członkiem Rady Nadzorczej w Budrex sp. z  o.o.

Źródło: Unibep SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA