REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Zatwierdzono kolejne programy inwestycji na drogach krajowych

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 19 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 330 mln zł.

Są to zadania związane z przebudową, rozbudową i budową dróg krajowych, w tym obwodnic, rozbudową mostów oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań, chodników i kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnej. Zadania te będą realizowane w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, łódzkim i małopolskim.

Województwo zachodniopomorskie:
Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31

Zadanie obejmuje budowę obwodnicy Gryfina w przekroju 1×2, budowę ekranów akustycznych, oświetlenia w rejonie skrzyżowań z drogami poprzecznymi oraz obiektów inżynierskich. Realizacja w latach 2022-2025.

Budowa drogi krajowej nr 31, odcinek w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) – Gryfino

Zadanie obejmuje m.in. budowę nowo projektowanego odcinka drogi krajowej nr 31 w przekroju 1×2 o długości 9,6 km, przebudowę węzła Radziszewo (A6/DK31), przebudowę czterech wiaduktów, budowę oświetlenia.

Obecny przebieg DK31 uniemożliwia poprawę parametrów technicznych. Budowa DK31 w nowym przebiegu jest rozwiązaniem gwarantującym trwałą poprawę warunków komunikacyjnych. Jest to zadanie powiązane z budową obwodnicy Gryfina. Realizacja w latach 2024-2026.

Budowa sygnalizacji świetlnej w województwie zachodniopomorskim w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowości Wapnica

Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w centrum Wapnicy, na którym koncentruje się duży ruch pieszych. Realizacja w 2018 r.

Województwo lubuskie:
Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w m. Krzeszyce w ramach zadania „Roboty budowlane na moście drogowym nad rz. Postomią”

Inwestycja polega na zwiększeniu nośności mostu (w km 29+374) przez rzekę Postomię w Krzeszycach do kl. A (wg PN-85/S-10030) i poszerzeniu obiektu. Realizacja w latach 2018-2019.

Województwo wielkopolskie
Przebudowa drogi krajowej nr 11 w Pile

Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 11 o długości 1,16 km (od km 181+987 do km 183+148).

Celem inwestycji jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 KN/oś, budowa ronda na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Popiełuszki oraz budowa pasa dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniu ul. Niemcewicza i al. Niepodległości. Realizacja w latach 2018-2019.

Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w m. Płytnica, Dobrzyca i Gościejewo, w ciągu drogi krajowej nr 11

Planowany zakres inwestycji obejmuje budowę 3 kompletów sygnalizacji świetlnych z akomodacją w ciągu drogi krajowej nr 11 (w km: 164+2017 – Płytnica, 174+404 – Dobrzyca, 231+630 – Gościejewo). Realizacja w 2018 r.

Rozbudowa wiaduktu nad ul. Piaski w Swarzędzu w ciągu drogi krajowej nr 92

Zadanie obejmuje rozbudowę wiaduktu (od km 191+918 do km 192+018) i dostosowanie obiektu do przenoszenia obciążeń odpowiadających klasie A (wg PN-85/S-10030). Realizacja w latach 2021-2022.

Województwo dolnośląskie
Rozbudowa łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4

Zadanie obejmuje rozbudowę łącznicy węzła Brzezimierz w ciągu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 396 (w km 164+674) oraz łącznicy węzła Wrocław Wschód w ciągu A4 z drogą wojewódzką nr 395 (w km 178+849). W ramach inwestycji zostaną zamontowane także tablice zmiennej treści. Realizacja w latach 2020-2021.

Budowa sygnalizacji dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 36 w Lubinie

Zadanie obejmuje budowę wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (w km 16+613), skoordynowanej z sygnalizacją na skrzyżowaniu DK 3 i DK36 (w km 16+794). Realizacja w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK12 w Dankowicach (aneks)

Inwestycja polega na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym w ciągu drogi krajowej nr 12 (od km 111+453 do km 111+609). Realizacja w 2019 r.

Województwo mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK62 w Ludwinowie

Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszego wraz z odwodnieniem oraz przebudowę zjazdów (od km 288+008 do km 288+640). Realizacja w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK62 w Gwizdałach

Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszego o długości 2,9 km wraz z budową zatok autobusowych oraz odwodnienia (od km 258+495 do km 261+395). Realizacja w 2018 r.

Budowa kładki pieszo-rowerowej na DK62 w Węgrowie

Zadanie polega na budowie kładki pieszo-rowerowej po lewej stronie DK62 (w km 291+455). Realizacja w 2018 r.

Województwo łódzkie
Budowa obwodnicy Radomska w ciągu DK42 i DK91

Zakres prac przewiduje budowę drogi klasy GP o długości 11,2 km, przekroju 1×2 i nośności 115 kN/oś. Zadanie obejmuje budowę dróg dla obsługi przyległego terenu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu, elementów systemu odwodnienia i systemu ochrony środowiska, obiektów inżynierskich.


Inwestycja znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) w ramach limitu finansowego 135 mld zł. Realizacja w systemie „Projektuj i Buduj” jest planowana w latach 2022-2025.

Województwo małopolskie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK75 w miejscowościach Frycowa, Łabowa, Nowa Wieś

Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszego o długości 2,59 km (od km 77+588 do 77+836; od 77+737 do 77+741; od 82+316 do 83+385; od 86+884 do 87+400; od 87+720 do 88+478). Realizacja w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK75 w miejscowościach Tymowa, Jurków, Czchów

Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszego o długości 1,5 km (od km 30+094 do 30+576; od 32+656 do 33+379; od 33+517 do 33+805; od 38+690 do 38+755). Realizacja w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK94 w miejscowości Ładna

Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 522 m oraz dwóch zatok autobusowych (od km 82+078 do km 82+600). Realizacja w 2018 r.

Budowa zatoki autobusowej w ciągu DK73 w miejscowości Żelazówka

Zakres inwestycji obejmuje budowę zatoki autobusowej (w km od 115+639). Realizacja w 2018 r.

Budowa sygnalizacji świetlnej na DK47 w Szaflarach

Zakres inwestycji obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej (w km 24+686). Realizacja w 2019 r.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA