Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Zdalny monitoring przejść dla zwierząt

10 września łódzki Oddział GDDKiA zawarł umowę z WFOŚiGW w Łodzi, w ramach której WFOŚIGW udzielił wsparcia na realizację zadania: „Zakup i montaż urządzeń do zdalnego monitoringu przejść dla zwierząt” w kwocie 41 000 zł.

Zdjęcie: GDDKiA O/ŁódźGłównym celem zadania jest opracowanie danych zgromadzonych z zamontowanych urządzeń do zdalnego monitoringu przejść dla zwierząt w postaci 20 sztuk fotopułapek, umożliwiających monitorowanie sposobu wykorzystania przejść przez zwierzęta w szczególności ssaki oraz określenie stopnia wykorzystania przejść przez zwierzęta (określenie gatunku, liczby przypadków przechodzenia), co pozwala na wstępne przeprowadzenie analiz i badań migracji zwierząt oraz zachowań zwierząt w obrębie badanych przejść. Kolejnym celem jest określenie stopnia aktywności ludzi w obrębie poszczególnych przejść dla zwierząt. Kamery monitorujące – fotopułapki, zostały zamontowane na 13 przejściach dla zwierząt. Na wszystkich kamerach dotychczas rejestrowały się następujące gatunki zwierząt wolno żyjących:
– Zając (Lepus europaeus),
– Lis (Vulpes vulpes),
– Sarna (Capreolus capreolus),
– Daniel (Dama dama),
– Dzik (Sus scrofa),
– Jeleń (Cervus elaphus),
– Borsuk (Meles meles),
– Wydra (Lutra lutra),
– Kuna (Martes),
– Jenot (Nyctereutes procyonoides).

Poza gatunkami wolno żyjącymi, przejścia wykorzystywane były przez zwierzęta udomowione:
– Kot (Felis catus)
– Pies (Canis lupus familiaris)

Dwie z rejestracji dotyczyły gatunku wymienionego na liście gatunków objętych szczególnym zainteresowaniem (Dyrektywa Siedliskowa) – wydra.

W ramach zadania dokonano również zakupu 4 detektorów ultradźwiękowych.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Łódź

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI