REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
3 Minuty czytania

Zielona energia w oczyszczalni ścieków Płaszów

Racjonalizacja zużycia energii zyskuje na znaczeniu w ramach koncepcji zrównoważonego i bezpiecznego zaopatrzenia w energię oraz zapobiegania światowym zmianom klimatycznym.

Grafika: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., www.wodociagi.krakow.pl
Grafika: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., www.wodociagi.krakow.pl

W branży wodno-kanalizacyjnej problematyka energochłonności, z uwagi na jej duże znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw, jest obecnie jednym z istotnych tematów podlegających dyskusji. W Krakowie realizowany jest projekt „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3”, dzięki któremu system ciepłowniczy na oczyszczalni stanie się „systemem efektywnym”.

Wodociągi Miasta Krakowa od lat sięgają po fundusze zagraniczne, by realizować dynamicznie, duże przedsięwzięcia, których wykonanie, przy wykorzystaniu jedynie własnych środków finansowych, nie byłoby możliwe w tak szybkim tempie. Korzyści płynące z otrzymanych od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii środków w ramach Funduszu EOG i funduszy norweskich są ogromne i dają możliwości finansowania projektów, istotnych z punktu widzenia środowiskowego, społecznego i gospodarczego. Projekt jest realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”.

W największym krakowskim Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów zostanie przebudowana instalacja biogazu do zasilania istniejących oraz planowanych modułów kogeneracyjnych. W miejsce istniejących zbiorników cylindrycznych zostaną zastosowane zbiorniki sferyczne o większej pojemności pozwalające na efektywniejsze wykorzystanie gromadzonego w nich biogazu.

Dobudowane zostaną dwa moduły kogeneracyjne, każdy o mocy elektrycznej ok. 800 kW, z niskoemisyjnymi silnikami spalającymi biogaz, które zwiększą możliwości produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Nowe agregaty prądotwórcze zostaną wyposażone w przyłącza biogazu i gazu ziemnego. W dwóch budynkach oczyszczalni, które są już podłączone do sieci (budynek socjalny z dyspozytornią oraz budynek warsztatów), zostanie rozbudowana instalacja wewnętrzna, umożliwiająca wykorzystanie ciepła do produkcji ciepłej wody, co zmniejszy zużycie energii elektrycznej. Co więcej, planowana sieć cieplna korzystająca z ciepła z kogeneracji zostanie włączona do istniejącej instalacji, a część pochodzącego ze spalarni osadów ciepła odpadowego, będzie wykorzystana do celów grzewczych. Zostanie także przeprowadzona modernizacja układu elektroenergetycznego oczyszczalni, dzięki której praca wybranych urządzeń będzie możliwa bez zasilania z zewnątrz. Realizowany projekt jest wielowątkowym podejściem do gospodarki energetycznej na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów. Optymalizuje wytwarzanie, magazynowanie i zagospodarowanie biogazu oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła.

Prace na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów prowadzone w ramach projektu „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3” ruszyły już pełną parą. Wykonano rozbiórkę jednego z dwóch wysłużonych, cylindrycznych zbiorników biogazu. Na jego miejsce pojawi się zbiornik sferyczny o większej pojemności pozwalający na efektywniejsze wykorzystanie gromadzonego w nim biogazu. Po uruchomieniu pierwszego zbiornika, wymieniony zostanie drugi, by zachowana została ciągłość produkcji biogazu. Powstały już fundamenty pod instalację odbioru ciepła odpadowego ze Stacji Termicznej Utylizacji Osadów, a także fundamenty pod stację transformatorową.

Rozpoczęły się prace związane z przystosowaniem starych fundamentów zbiornika do wymagań technologicznych nowego, prowadzone są roboty ziemne i wykonywane fundamenty pod wentylator powietrza i przepustnicę dla zbiornika biogazu, a także pod agregaty kogeneracyjne. Trwają prace związane z modernizacją instalacji międzyobiektowych: elektrycznej, biogazu i gazu ziemnego. Równolegle trwa budowa nowej instalacji ciepłowniczej. Całkowity koszt projektu to 17 935 245,00 zł, z czego kwota uzyskanego dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosi 6 561 675,00 zł. Realizacja projektu przyczyni się m.in. do poprawy efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych i ograniczenia „niskiej emisji”.

WMK działają na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Źródło: tekst Wodociągi Miasta Krakowa S.A., www.wodociagi.krakow.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA