REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Zielona waluta dla Gdańska

Greencoin to alternatywna waluta, która będzie swoistym wynagrodzeniem za postawę i działania pro środowiskowe mieszkańców Gdańska. Międzynarodowy projekt Politechniki Gdańskiej otrzymał właśnie 8,5 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 
Zdjęcie: Pixabay.com
Zdjęcie: Pixabay.com
Projekt badawczy „Greencoin” jest projektem międzynarodowym, a jego realizacja potrwa trzy lata. Mgr inż. arch. Kacper Radziszewski z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej otrzymał blisko 8,5 miliona złotych na jego realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w konkursie „IdeaLab Call for Full Proposals”.

Celem badań jest opracowanie alternatywnej do systemu monetarnego waluty, nagradzającej i kształtującej prośrodowiskowe zachowania mieszkańców Gdańska.

– Założenia projektu są wielowymiarowe –
tłumaczy naukowiec. – Chcemy by przyczynił się on do zmiany nawyków mieszkańców Gdańska jak i miał wpływ na zmniejszenie nierówności społecznych, poprzez nagradzanie użytkowników systemu bazując na ich zachowaniu oraz postawie, niezależnie od sytuacji ekonomicznej.

Prace badawcze będą prowadzone równolegle w trzech obszarach: ekonomiczno-środowiskowym, społecznym oraz technologicznym. Badania ekonomiczno-środowiskowe mają na celu wybór zachowań oraz nadania im wartości wyrażonej w „Greencoin” w oparciu o ich wpływ na środowisko. Niezwykle ważnym aspektem projektu, decydującym o jego rezultacie są badania dotyczące społeczności dla której zostanie opracowany system. Wydział Architektury podpisał list intencyjny z Miastem Gdańsk, dotyczący współpracy w przeprowadzeniu pilotażu projektu na terenie miasta. W oparciu o wyniki badań dotyczących mieszkańców Gdańska, ich nawyków, zachowań oraz możliwych form zaangażowania, zostanie opracowana zindywidualizowana metoda wdrożenia systemu. Trzecim równolegle opracowywanym zagadnieniem, będą technologiczne możliwości wdrożenia „Greencoin”. W ramach badań zostanie opracowany system informatyczny zarządzający wirtualną walutą oraz aplikacja pozwalająca przyszłym użytkownikom na interaktywne korzystanie z systemu. W projekcie planowane jest zintegrowanie z bazami danych dostępnymi dla miasta, aplikacjami zewnętrznymi oraz wykorzystanie Internetu Rzeczy w celu monitorowania oraz weryfikacji zachowań.

Projekt jest prowadzony w międzynarodowym konsorcjum w którego skład wchodzą: Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Marii Grzegorzewskiej oraz partnerzy Norwescy, Stavanger University i Oslo Metropolitan University.

Do zespołu badawczego Politechniki Gdańskiej, który zostanie rozbudowany w kolejnych etapach projektu, należą dr Paweł Weichbroth, mgr Kacper Wereszko (Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki), Helena Anacka (Wydział Zarządzania i Ekonomii), dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska, dr inż. arch. Piotr Czyż i mgr inż. arch. Kacper Radziszewski (Wydział Architektury).

Tekst: Politechnika Gdańska
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA