REKLAMA
Energetyka Wiadomości
3 Minuty czytania

„Złoty spaw” na interkonektorze gazowym Polska – Litwa

22 października 2021 roku na granicy Polski z Litwą spółki GAZ-SYSTEM i Amber Grid wykonały symboliczny „złoty spaw” na gazociągu, który łączy systemy gazowe obu krajów.

– Łączymy gazowe systemy przesyłowe Polski i Litwy i w przyszłym roku popłynie tędy gaz. GIPL zakończy gazową izolację państw bałtyckich i ułatwi swobodny wybór dostawcy jak również zakup surowca po konkurencyjnych, rynkowych cenach. Ten interkonektor to także ważny element strategii dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Wraz z realizowanymi przez GAZ-SYSTEM inwestycjami takimi jak Baltic Pipe, rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu i interkonektor ze Słowacją pomoże Polsce i innym krajom naszego regionu uniezależniać swoje gospodarki od dyktatu rosyjskiego monopolisty – powiedział minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

– GIPL, który włącza „wyspę” energetyczną państw bałtyckich i Finlandię w jednolity unijny rynek gazu, jest w końcowej fazie budowy. Niezależność energetyczna jest wzmacniana dzięki silnemu powiązaniu z kontynentem europejskim. Od dziesięcioleci na ogólnym obrazie naszej infrastruktury energetycznej brak było powiązania między Litwą a Polską. Dzięki większym źródłom dostaw gazu będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność dostaw gazu, będziemy mogli zdecydować, skąd pozyskiwać zasoby energetyczne i będziemy mogli bardziej elastycznie reagować na zmiany cen na rynku gazu. GIPL otworzy również możliwości dalszego korzystania z terminalu LNG w Kłajpedzie, a w przyszłości będzie on przystosowany do przesyłu ekologicznego wodoru zielonego –
powiedział Dainius Kreivys, Minister Energii Litwy.

– Interkonektor Polska – Litwa to kolejny z dużych projektów infrastrukturalnych GAZ-SYSTEM, który obecnie finalizujemy. Zaawansowanie prac budowlanych na odcinku 343 km gazociągu w Polsce sięga ponad 90%. Dzisiejsza symboliczna uroczystość złotego spawu na granicy polsko-litewskiej to zapowiedź ukończenia tego projektu, które planujemy w III kwartale 2022 –
powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

– Fizyczne połączenie litewskich i polskich systemów przesyłowych gazu jest momentem historycznym, ponieważ infrastruktura Litwy została w końcu zintegrowana z infrastrukturą gazową pozostałej części Europy. Otwiera to nam większe możliwości dostaw gazu, a w przyszłości możliwości planowania przebudowy sieci w ramach przygotowań do zastosowania wodoru i innych ekologicznych gazów. Postęp prac budowlanych GIPL na Litwie wynosi 95% – mamy świadectwa ukończenia trzech z czterech etapów projektu. Szybko zmierzamy ku ukończeniu tego strategicznego projektu energetycznego. Planujemy, że rynek będzie mógł korzystać z rurociągu w 2022 r. –
mówił Nemunas Biknius, Prezes Zarządu Amber Grid.

Interkonektor Polska – Litwa ma długość łączną ok. 508 km i średnicę DN 700. Trasa gazociągu   po stronie polskiej (Tłocznia Hołowczyce – Granica RP) wynosi 343 km i przechodzi przez teren trzech województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Długość interkonektora po stronie litewskiej wynosi ok. 165 km i kończy się na tłoczni gazu Jauniunai na Litwie.

Prace przy budowie gazociągu przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z planem. Do końca tego roku będą zakończone prace budowlane. Przeprowadzane są równolegle również testy, próby techniczne, nagazowanie i odbiory obiektów oraz odcinków liniowych.

Odbywa się także przywracanie terenu do stanu pierwotnego – zahumusowanie oraz prace porządkowe. Rozpoczęto przekazywanie terenów zwrotnie właścicielom.

Gazociąg Polska – Litwa jest projektem o znaczeniu europejskim. Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”). Budowa gazociągu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility) w zakresie prac projektowych i budowy gazociągu.

Źródło: tekst Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA