REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Złożono 3 wnioski ZRID dla S19 Lasy Janowskie – Nisko Południe

Wczoraj do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego złożone zostały wnioski o wydanie ZRID dla trzech odcinków S19 od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe o łącznej długości 24,3 km.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Po uzyskaniu decyzji ZRID możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych.

Złożone wnioski dotyczą odcinków:
– S19 odc. w. Lasy Janowskie – w. Zdziary (9,3 km),
– S19 odc. w. Zdziary – w. Rudnik nad Sanem (9,0 km),
– S19 odc. w. Rudnik nad Sanem – w. Nisko Płd. (6,0 km).

Umowy z Wykonawcami na realizację tych kontraktów systemem „projektuj-buduj” zostały podpisane 18 czerwca 2018 r. Zawierają one tzw. Kamień Milowy, który zakładał złożenie przez Wykonawcę w imieniu GDDKiA wniosku o wydanie decyzji ZRID w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli 18 kwietnia 2019 r.

Po uzyskaniu ZRID rozpoczną się prace w terenie. S19 Lasy Janowskie – Nisko Południe powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu. Kierowcy skorzystają z nowej trasy w IV kwartale 2021 r.

S19 odc. w. Lasy Janowskie – w. Zdziary (9,3 km)


Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wartość: 236 328 298,82 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie docelowo drogi dwujezdniowej o długości ok. 9,3 km wraz
z budową obiektów inżynierskich, węzłów, MOP, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

Opis przebiegu:
Początek odcinka realizacyjnego przyjęto za węzłem Lasy Janowskie w granicach województwa lubelskiego. Początkowo droga ekspresowa S19 przebiega równolegle do istniejącej drogi krajowej DK19. Następnie po przekroczeniu rzeki Bukowa droga kieruje się w lewo omijając stawy, przecina obszary leśne gdzie zlokalizowano po obu stronach drogi MOP Bukowa rodzaju I. Po wschodniej stronie, za cmentarzem droga omija miejscowość Domostawa. Dalej przecina kompleks leśny i krzyżuje się z DK19, kierując się przez obszary polno-leśne w stronę miejscowości Kutyły, którą omija od zachodu. Następnie kieruje się na wschód i w okolicy miejscowości Zdziary poprzez łącznik dochodzi do drogi krajowej nr 19 w węźle Zdziary.

Obiekty inżynierskie:
– mosty: 2
– wiadukty (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem): 10
– kładka dla pieszych: 1
– przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt): 15

Węzły:
Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa jednego węzła drogowego Zdziary – węzeł typu WB typu karo wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do węzła. 
MOP-y:
Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa jednej pary MOP I Bukowa. MOP kat. I pełni funkcję wypoczynkową. Jego podstawowe wyposażenie stanowią stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie.

S19 odc. w. Zdziary – w. Rudnik nad Sanem (9,0 km)


Wykonawca: Mosty Łódź S.A.
Wartość: 286 886 390,59 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie docelowo drogi dwujezdniowej o długości ok. 9 km wraz z budową obiektów inżynierskich, węzłów, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

Opis przebiegu:
Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się za węzłem Zdziary. Po przekroczeniu DK19 droga przebiega przez kompleks leśny równolegle po jej wschodniej stronie. Od tego miejsca trasa przebiega nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie miejscowości Spokojna trasa wariantu odchyla się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej planowany jest w przyszłości węzeł Zapacz, na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo-zachodnim, równolegle do szerokotorowej linii kolejowej nr 65, dalej przecina rzekę San, a następnie w okolicy miejscowości Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego w kierunku węzła Rudnik nad Sanem.

Obiekty inżynierskie:
– mosty: 1
– wiadukty (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem): 8
– przepusty ( w tym zespolone z przejściami dla zwierząt): 9

S19 odc. w. Rudnik nad Sanem – w. Nisko Płd. (6,0 km)


Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wartość: 196339 975,77 zł

Opis przebiegu:
Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się w węźle Rudnik nad Sanem na przecięciu z DK77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się ponownie do szerokotorowej linii kolejowej nr 65, biegnąc równolegle do niej, a następnie w węźle Nisko Południe krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz kilometr dalej z linią kolejową nr 65.

Obiekty inżynierskie:
– wiadukty (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem): 6
– przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt): 6

Węzły:
Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa dwóch węzłów drogowych wraz
z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do węzła:
– węzeł Rudnik nad Sanem, typ węzła WB – karo z dwoma rondami,
– węzeł Nisko Południe, typ węzła WB – węzeł typu pół-koniczyna.

S19 na Podkarpaciu


Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Stan realizacji S19 przedstawia się następująco:
– 30,2 km – oddane do ruchu,
– 54,2 km – w realizacji systemem „projektuj-buduj”,
– 85,2 km – w przygotowaniu (realizacja Koncepcji Programowej).

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA