REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Złożono wniosek o ZRID dla obwodnicy Praszki

19 marca br. do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45.

Grafika: GDDKiA O/Opole
Grafika: GDDKiA O/Opole
Umowę na realizację tej inwestycji, w systemie „Projektuj i buduj”, podpisano 20 maja 2019 r. Uzyskanie decyzji ZRID umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót, których zakończenie planowane jest na koniec 2022 r.

Zakres inwestycji


Początek przebiegu trasy będzie zlokalizowany w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 42/45, a następnie ominie Gorzów Śląski od strony zachodniej, natomiast Praszkę od strony wschodniej. Zakończy się połączeniem z drogą krajową nr 45 po północnej stronie miejscowości Kowale. Obwodnica będzie miała długość ok. 12,8 km.

 Obiekty inżynierskie

W ramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Projektowana obwodnica będzie drogą klasy technicznej GP. Będzie to droga jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu o nośności 11,5 t/oś.

Korzyści wynikające z budowy obwodnicy


Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej województwo wielkopolskie, opolskie i śląskie. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój gospodarczy terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 45 oraz w województwie opolskim.

Kalendarium

7 marca 2017 r. – złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
9 sierpnia 2018 r. – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
16 października 2018 r. – wszczęcie postępowania przetargowego w trybie „Projektuj i buduj”.
28 marca 2019 r. – wybór najkorzystniejszej oferty (Mostostal Warszawa).
20 maja 2019 r. – podpisanie umowy na realizację obwodnicy Praszki w ciągu DK45.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Opole

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA