REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Zmiana organizacji ruchu na DK45 Krapkowice – Rogów Opolski

Od 11 czerwca br. na trasie Krapkowice – Rogów Opolski w ciągu drogi krajowej nr 45 wykonawca wprowadzi kolejną zmianę w tymczasowej organizacji ruchu w związku z postępującymi robotami.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

Kierowco – zachowaj ostrożność na rozbudowywanym odcinku!

Pracami zostanie objęty odcinek w kierunku Krapkowic, za rondem na skrzyżowaniu DK45 z ul. Leśną. W związku z frezowaniem i wbudowywaniem warstw konstrukcji nawierzchni zostanie zajęty pas ruchu na odcinku o długości 0,5 km. Roboty będą prowadzone pod ruchem, bez zamykania drogi, dlatego pojawi się tam wahadło sterowane sygnalizacją świetlną.

Zakres prowadzonych prac

W pozostałych miejscach rozbudowywanego odcinka wykonawca realizuje warstwy konstrukcji jezdni. Dolne warstwy są stabilizowane, następnie układana jest na nich podbudowa z kruszywa. Trwają prace związane z budową wiaduktu nad linią kolejową, gdzie wykonawca rozpoczął zbrojenie oraz betonowanie przyczółków.

Komfort jazdy i poprawa bezpieczeństwa

Zakres prac przewiduje rozbudowę i wzmocnienie konstrukcji istniejącego odcinka (podniesienie nośności drogi do 11,5 t/oś) na całej długości wraz z zastosowaniem przekroju 2+1. Ponadto planowana jest przebudowa wiaduktu nad linią kolejową, rozbudowa dwóch skrzyżowań – z ul. Boczną oraz łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 415. W ramach zadania wykonawca zbuduje lub przebuduje chodniki, kanały technologiczne i kanalizację deszczową. Wykonane zostaną również elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oznakowanie pionowe i poziome wraz z niezbędnymi urządzeniami BRD. Na wysokości Gwoździc zaplanowano budowę ekranów akustycznych.

Zakończenie prac na odcinku Krapkowice – Rogów Opolski zaplanowano w pierwszej połowie 2025 r. Zadanie realizuje firma Mota-Engil Central Europe z umową na kwotę 72 939 978,61 zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA