REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Zmiana organizacji ruchu na S1 Pyrzowice – Podwarpie

Wczoraj wprowadzono kolejną zmianę organizacji ruchu związaną z budową 2 jezdni drogi S1 Pyrzowice – Podwarpie. Zmiana związana jest z rozpoczęciem budowy przyczółka wiaduktu w ciągu S1 nad drogą DK78 w m. Mierzęcice.

Na czas wykonywania prac zajęty zostanie istniejący chodnik dla pieszych, wykonane zostanie tymczasowe poszerzenie jezdni o ok. 2 m, co pozwoli wyznaczyć na istniejącej jezdni tymczasowy ciąg pieszy. Piesi będą mieć do dyspozycji tymczasowe przejście w rejonie prowadzonych robót o szerokości 1,5 m wygrodzone zarówno od strony budowy jak i od strony jezdni. Po wykonaniu tymczasowego poszerzenia jezdni pasy ruchu utrzymają swoją szerokość, tj. 3,5 m.

Wszystkich uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót.

Przypominamy o zasadach bezpiecznej jazdy w rejonie remontowanych odcinków dróg!

Stosuj się do wprowadzonej organizacji ruchu i ograniczeń prędkości. Uważaj na ruch pojazdów budowy, które będą wjeżdżały i wyjeżdżały z placu budowy, stosuj się do sygnałów i poleceń osób kierujących ruchem. Zachowaj bezpieczną odległość od innych pojazdów oraz naciskaj pedał hamulca odpowiednio wcześnie. Pamiętaj, że w zależności od masy całkowitej pojazdu, podczas szybkiej jazdy droga hamowania wydłuża się nawet o kilkadziesiąt metrów.

Pamiętaj, że pomimo starań i podejmowanych działań przez Służby Drogowe w celu zminimalizowania uciążliwości robót, remont wiąże się z utrudnieniami w postaci opóźnień w przejeździe, nowej organizacji ruchu, limitów prędkości. Wjeżdżając na remontowany odcinek drogi pamiętaj, aby zachować szczególną ostrożność i dostosować się do nowych warunków oraz zasad ruchu drogowego.

Autor: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA