Budownictwo Wiadomości

Zmiany w GINB

8 lutego 2018 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powierzył pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego panu Norbertowi Książkowi, dotychczasowemu zastępcy GINB.

Premier jednocześnie zwolnił z pełnienia obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego panią Anitę Oleksiak.

Pan Norbert Książek będzie pełnił tę funkcję do czasu powołania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zostanie on wyłoniony w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, który ogłosił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Termin na składanie ofert mija 2 marca 2018 r.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI