REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Zmiany w Radzie Naukowej PIG-PIB

W lutym 2024 r.oku nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady Naukowej PIG-PIB kadencji 2021-2025.

Zdjęcie: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, www.pgi.gov.pl

Główny Geolog Kraju prof. dr hab. Krzysztof Galos, działając z upoważnienia Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski odwołał ze składu Rady Naukowej PIG-PIB następujące osoby:

 • dr. hab. Mariusza Kędzierskiego,
 • dr. hab. inż. Piotra Krzywca,
 • prof. dr. hab. inż. Jana Kudełko,
 • dr hab. Joannę Kulczycką,
 • prof. dr. hab. Marka Lewandowskiego,
 • prof. dr. hab. Leszka Marynowskiego,
 • dr. hab. Piotra Sucha.

W ich miejsce Główny Geolog Kraju powołał następujące osoby:

 • prof. dr. hab. Stefana Góralczyka,
 • dr. Henryka Jacka Jezierskiego,
 • prof. dr. hab. Jana Przybyłka,
 • prof. dr. hab. Stanisława Speczika,
 • dr. Ryszarda Strzeleckiego,
 • dr hab. Magdalenę Wdowin,
 • prof. dr. hab. inż. Herberta Wirtha.

W skład Rady Naukowej wszedł również dyrektor PIG-PIB prof. dr hab. Krzysztof Szamałek. W gremium tym zasiada nadal prof. dr hab. Stanisław Mikulski – jako przedstawiciel dyrekcji PIG-PIB.

Zmiany zaszły także w prezydium Rady. Nowym przewodniczącym został dr Henryk Jacek Jezierski.

Przewodniczącym Komisji Nauki został dr hab. Marek Jarosiński prof. instytutu, a jego zastępcą prof. dr hab. inż. Herbert Wirth. Ponadto w kład Komisji weszła również dr hab. Magdalena Wdowin.

Prof. dr hab. Stanisław Speczik został zastępcą przewodniczącego Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej, a członkiem został także prof. dr hab. Jan Przybyłek.

Zastępcą przewodniczącej Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej jest obecnie dr Ryszard Strzelecki.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA