REKLAMA
Drogi Wiadomości

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, przedstawiony przez Ministra Infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia, ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego.

Zgodnie z projektem, dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), prowadzonym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, będą dostępne dla wszystkich właściwych organów pozostałych państw członkowskich. Ponadto, prowadzona w KREPTD ewidencja przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zostanie powiększona o dane dotyczące numerów rejestracyjnych oraz kraju rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika. W ewidencji przedsiębiorców będą także gromadzone dane dotyczące statusu i rodzaju licencji wspólnotowej oraz liczby pojazdów zgłoszonych do takiej licencji.

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/480 z 1 kwietnia 2016 r.

Nowe przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA