REKLAMA
Kolej Wiadomości

Zmiany w zarządach spółek z Grupy PKP

W ostatnich dniach nastąpiły zmiany w zarządach spółek zależnych Polskich Kolei Państwowych S.A., które wchodzą w skład holdingu Grupa PKP: CS Natura Tour sp. z o.o. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Zdjęcie: PKP SA, www.pkp.pl

14 czerwca br., zgodnie z uchwałą wspólnika PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o., z Zarządu odwołani zostali Zbigniew Tracichleb – prezes zarządu oraz Andrzej Skiba – członek zarządu ds. finansowych. W składzie Zarządu pozostał Dariusz Sikora – członek zarządu ds. handlu i eksploatacji.

Również 14 czerwca br. uchwałą wspólnika został odwołany cały Zarząd CS Natura Tour sp. z o.o. w składzie: Katarzyna Bielaszewska – prezes zarządu oraz Michał Kucharski i Leszek Polakowski – członkowie zarządu. Jednocześnie 14 czerwca br. na stanowisko członka zarządu powołano Piotra Smogorzewskiego, a 17 czerwca Jolantę Sobczyk – członka zarządu, której od dnia powołania powierzono pełnienie obowiązków prezesa zarządu tej spółki.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA