Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

Zmiany w Zarządzie RAFAKO

22 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza RAFAKO powołała na stanowisko Prezesa Zarządu dotychczasowego Wiceprezesa, Radosława Domagalskiego-Łabędziego. W skład Zarządu wszedł również Maciej Stańczuk jako Członek Zarządu.

W Zarządzie pozostaje Wiceprezes Jarosław Pietrzyk. Dokonane zmiany są związane z rozpoczęciem kolejnego, bardzo istotnego etapu realizacji procesu dotyczącego pozyskania inwestora strategicznego dla spółki. To w najbliższym okresie priorytetowy proces, którego realizacja, we współpracy z dotychczasowym największym akcjonariuszem RAFAKO i wybranym wspólnym doradcą, jest kluczowa dla przyszłości RAFAKO.

Z dniem 22 stycznia stanowisko Prezesa Zarządu obejmie Radosław Domagalski-Łabędzki, którego zadaniem będzie, między innymi, odbudowanie zaufania do spółki oraz relacji z kluczowymi kontrahentami.   Oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Maciej Stańczuk odpowiadał będzie za proces pozyskania inwestora strategicznego. Wiceprezes Jarosław Pietrzyk – jak dotychczas – będzie odpowiedzialny za obszar związany z realizacją kontraktów. Odwołana została Wiceprezes Ewa Porzucek. Z zasiadania w Zarządzie rezygnację złożył pełniący funkcję Prezesa Zarządu Mariusz Zawisza. Zarząd będzie funkcjonował w trzyosobowym składzie.

Dwa najbardziej kluczowe zadania w perspektywie kilku ostatnich miesięcy udało się RAFAKO zrealizować z sukcesem. W listopadzie 2020 r. dokonano odbioru i przekazano do eksploatacji blok energetyczny o mocy 910 MW w Jaworznie. W styczniu br. Sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które aktualnie oczekuje na uprawomocnienie się. Te dwa pozytywne zdarzenia pozwalają zintensyfikować proces związany z pozyskaniem inwestora strategicznego dla spółki, w ramach zastąpienia dotychczasowego największego akcjonariusza, PBG S.A. w restrukturyzacji, posiadającego pakiet ponad 33% akcji RAFAKO.

– W imieniu Rady Nadzorczej Spółki chciałabym podziękować Panu Mariuszowi Zawiszy za podjęcie się trudnego zadania związanego z procesem restrukturyzacji Spółki i doprowadzenie z sukcesem do zawarcia układu z wierzycielami. To był bardzo ważny etap, pozwalający przejść do kolejnego kroku – pozyskania inwestora dla RAFAKO – powiedział Piotr Zimmerman, Przewodniczący Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji.

Pozyskanie inwestora dla RAFAKO umożliwi odbudowę wartości spółki i zaufania do niej oraz zmieni sposób postrzegania jej przez szeroko pojętych interesariuszy. Zdecydowanie pozytywnie wpłynie na możliwość uczestniczenia w potencjale rynku, jaki spółka dostrzega i z którego chce skorzystać.

– Podjęte przez Radę Nadzorczą RAFAKO decyzje, wynikają z nadania kluczowej roli w organizacji procesowi pozyskania inwestora dla Spółki i zapewnienie mu odpowiedniej jakości oraz dynamiki. Spełniają również oczekiwania interesariuszy głównego akcjonariusza RAFAKO – tj. spółki PBG – którymi pozostają największe instytucje finansowe w Polsce –
powiedział Bartosz Sierakowski, Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji, Członek Rady Nadzorczej RAFAKO. – Doceniamy niekwestionowany i olbrzymi dorobek RAFAKO w energetyce, ponad 70-cio letnią tradycję, posiadane przez firmę własne technologie i kompetencje, w tym kompetencje Załogi. Zdajemy sobie zarazem sprawę ze znaczenia Spółki dla rynku pracy w regionie. Dlatego chcemy jak najszybciej wprowadzić do akcjonariatu RAFAKO podmiot, który będzie w stanie Spółkę wesprzeć a jednocześnie w pełni wykorzystać jej potencjał – dodał Bartosz Sierakowski.

– Przed nami duże wyzwanie, ale zrobimy wszystko, aby Spółka o takim potencjale i doświadczeniach na polskim rynku energetycznym, współpracująca z blisko 800 podwykonawcami i dostawcami, z czego 88% stanowią polskie przedsiębiorstwa, powróciła, przy wsparciu nowego inwestora, do dynamicznego rozwoju. Strategiczny inwestor powinien nie tylko zastąpić dotychczasowych akcjonariuszy, ale też dokapitalizować RAFAKO. Jesteśmy zdeterminowani, by proces pozyskiwania inwestora istotnie zdynamizować i wierzymy jego powodzenie –
powiedział Maciej Stańczuk, Członek Zarządu RAFAKO.

Źródło: RAFAKO S.A. w restrukturyzacji

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI