REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Zmiany w zarządzie spółki GAZ-SYSTEM

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM powołało z dniem 1 stycznia 2023 r. Pana Andrzeja Kensboka oraz Pana Błażeja Spychalskiego na Członków Zarządu spółki i powierzyło im funkcję Wiceprezesów Zarządu.

Jednocześnie dotychczasowi Członkowie Zarządu – Pan Marcin Kapkowski i Pan Krzysztof Jackowski kończą pracę w GAZ-SYSTEM z dniem 31 grudnia 2022 r.

Pan Andrzej Kensbok od marca 2021 do grudnia 2022 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A. Z KGHM związany był także w latach 2019-2020 jako dyrektor naczelny ds. projektów strategicznych oraz President & CEO w KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie.
 Od lutego 2020 roku do marca 2021 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. W okresie od marca 2017 r. do czerwca 2019 r.   był wiceprezesem zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. Od 2018 roku jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP S.A., a od 2015 roku zasiadał w radzie nadzorczej i był pełnomocnikiem zarządu ds. restrukturyzacji spółek „Masfrost”. W latach 1989-2013 pełnił funkcje kierownicze i dyrektorskie w przedsiębiorstwach z branży przemysłowej.

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, posiada tytuł magistra filozofii oraz fizyki teoretycznej. Ukończył studia MBA w INSEAD Business School specjalizacja w zarządzaniu kosztami i reorganizacji procesów biznesowych.

Pan Błażej Spychalski od października 2021 roku jest Doradcą Społecznym Prezydenta RP, a w latach 2018-2021 pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Rzecznika Prasowego Prezydenta RP. 
Od października 2021 roku Doradca Zarządu PKN Orlen S.A. W latach 2014-2018 był m.in. Prezesem Zarządu Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim i Prezesem Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim. W latach 2010-2012 wykonywał mandat radnego sejmiku województwa wielkopolskiego, a w latach 2014-2018 sejmiku województwa łódzkiego. 
Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo. Ukończył także studia Executive MBA w Collegium Humanum.

Źródło: tekst Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., www.gaz-system.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA