Drogi Wiadomości

Zmiany związane z budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

W związku z budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej od 10 października zmieni się organizacja ruchu. Zmiana jest związana z przebudową istniejącego fragmentu drogi od mostu na potoku Bagienica do stacji paliw.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Od godz. 12:00 w czwartek z ruchu wyłączony zostanie pas od Tarnowa do centrum Dąbrowy Tarnowskiej. Kierowców obowiązywał będzie ruch wahadłowy, w ciągu dnia sterowany ręcznie, a w godzinach od 18:00 do 6:00 poprzez sygnalizację świetlną. Sterujący ruchem będą obserwować sytuację i dostosowywać czas przejazdu do natężenie ruchu z każdej ze stron jazdy.

GDDKiA prosi o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i stosowanie się do poleceń sterujących ruchem.

Po zmianie organizacji ruchu rozpocznie się usuwanie istniejącej konstrukcji nawierzchni, roboty kanalizacyjne i ziemne. Następnie wykonana będzie nowa konstrukcja drogi i chodnik. Po zakończeniu tych prac do ruchu zostanie dopuszczona przebudowana część drogi, a roboty rozpoczną się na drugim pasie.

Prace drogowe, w tym wykonanie nowej nawierzchni w rejonie budowanego mostu, potrwają do grudnia 2019 r.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kraków

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI