REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Zmodernizowana stacja Krzeszowice

W ramach modernizacji stacji Krzeszowice powstały trzy perony zamiast dwóch, przejście podziemne zamiast kładki, wiadukt drogowy zamiast przejazdu i windy. Projekt PLK współfinansowany jest w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

 
Zdjęcie: Piotr Hamarnik, PKP PLK
Zdjęcie: Piotr Hamarnik, PKP PLK
                             – Stacja Krzeszowice zyskuje nowy blask dzięki rządowym inwestycjom. Takich miejsc w całej Polsce jest bardzo dużo. Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

W Krzeszowicach są dwa nowe 200 metrowe perony dla relacji aglomeracyjnych oraz 400 metrowy peron, z którego mogą odjeżdżać wszystkie pociągi dalekobieżne. Przygotowanie atrakcyjnych podroży z nowych peronów połączonych bezpiecznym przejściem pod torami wymagało również znaczących prac na stacji. Kolejarze wymienili tory, sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

– Na stacji Krzeszowice wszyscy mieszkańcy mają zapewniony wygodny dostęp do pociągów i atrakcyjnych podroży regionalnych i dalekobieżnych, dzięki realizacji Krajowego Programu Kolejowego. Takie efekty są również na innych stacjach Małopolski i na sieci kolejowej w Polsce. Konsekwentnie kończymy rozpoczęte inwestycje, sprawnie wykorzystujemy środki unijne i ogłaszamy przetargi na nowe zadania –
powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Nowe perony przygotowane są do obsługi wszystkich pasażerów. Platformy są wyższe, dzięki czemu podróżnym łatwiej wsiąść do wagonów. Długie wiaty skuteczniej chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Perony wyposażone są w nowe oświetlenie i nagłośnienie. Będą zamontowane jeszcze w tym roku wyświetlacze z informacją o kursowaniu pociągów. Osobom niedowidzącym ułatwiają drogę wyraźne oznaczenia i nawierzchnia o zróżnicowanej strukturze. Na perony od ul. Daszyńskiego i Kolejowej można się dostać nowym przejściem podziemnym wyposażonym w windy.

Dla mieszkańców, po wschodniej stronie stacji, przygotowywana jest kładka, która zapewni dogodną i bezpieczną komunikację w rejonie stacji i w mieście. Obiekt będzie wyposażony w windy. Mieszkańcy skorzystają z przejścia przed końcem wakacji. Już od 2019 r. kierowcom i pieszym służy nowy wiadukt drogowy, wybudowany w miejscu przejazdu kolejowo-drogowego. Dzięki niemu zwiększyło się bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym. Podróżni dzięki windom, bez względu na możliwości ruchowe, mają dogodny dostęp do peronów.

Zmodernizowana stacja w Krzeszowicach to kolejny etap przebudowy linii z Krakowa do Katowic.

– Ze wsparciem z funduszy unijnych konsekwentnie dążymy do osiągnięcia celu, jakim jest dokończenie do 2030 roku prac na sieci bazowej TEN-T, czyli na najważniejszych liniach drogowych i kolejowych nie tylko dla Polski, ale i Unii Europejskiej. Dziś robimy kolejny krok w kierunku realizacji tego założenia –
powiedział Grzegorz Puda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– INEA z zadowoleniem przyjmuje przebudowę stacji Krzeszowice, zrealizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków. Inwestycja przyczynia się do rozwoju sieci bazowej TEN-T, a jej efektem będzie skrócenie czasu podróży, poprawa komfortu obsługi pasażerów oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Wsparcie UE dla tego projektu wynosi 1,4 mld zł. W dłuższej perspektywie inwestycja wpłynie na poprawę jakości kolejowych połączeń pasażerskich i przewozu towarów między głównymi centrami gospodarczymi, co przyczyni się do zwiększenia roli ekologicznego transportu –
powiedział Morten Jensen, Head of Unit at INEA – Innovation and Networks Executive Agency.

Podróżni mogą już korzystać z przystanków m.in. w Rudawie Balinie i krakowskich Bronowicach. Gotowe są stacje w Zabierzowie, Jaworznie Szczakowej i krakowskich Mydlnikach. Komunikację drogową ułatwiają nowe wiadukty m.in. w Krakowie, Jaworznie, Krzeszowicach i Woli Filipowskiej. Na linii wykonawcy kończą ostatnie zakresy prac.

Inwestycja zwiększa możliwości, atrakcyjność i dostępność kolei oraz bezpieczeństwo i sprawność transportu na międzynarodowym korytarzu E30, który łączy Europę.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E-30, na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb” o wartości prawie 2 mld zł jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA