REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Zmodernizowano bazę oznakowania nawigacyjnego w Szczecinie

Zakończyła się modernizacja bazy oznakowania nawigacyjnego w Szczecinie. Był to jeden z elementów realizowanej przez Urząd Morski w Szczecinie inwestycji pn. Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Kontrakt z wykonawcą został podpisany w sierpniu 2019 roku, a jego wartość wyniosła ok. 54 mln zł.

– Cieszę się, że ta ważna dla żeglugi inwestycja została zakończona. Przebudowa bazy oznakowania nawigacyjnego była elementem szeroko zakrojonej modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin, która była jednym z najbardziej ambitnych zadań zrealizowanych przez polską administrację morską w ostatnich latach –
powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Urząd Morski w Szczecinie zapewnia bezpieczeństwo żeglugi, oznakowanie nawigacyjne i radionawigację na polskich obszarach morskich. Zadania te są realizowane przez ponad stu pracowników bazy oznakowania nawigacyjnego. W bazie przechowywane są elementy oznakowania nawigacyjnego, sprzęt, części zamienne i materiały potrzebne do utrzymania w gotowości technicznej i eksploatacyjnej jednostek pływających oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Na terenie bazy są również przeprowadzane remonty i konserwacje urządzeń nawigacyjnych. Część budynków jest wykorzystywana przez wydział pomiarów morskich, w którego kompetencjach jest prowadzenie pomiarów batymetrycznych na wodach morskich (torach wodnych, akwenach portowych).

Pozostałe obiekty i pomieszczenia są użytkowane przez wydział zaopatrzenia i transportu, prowadzący magazyny, nadzór nad środkami transportu lądowego i warsztaty obsługi transportowej, wydział energetyczny sprawujący nadzór nad eksploatacją i remontami urządzeń i sieci m.in. elektroenergetycznych, oraz wydział elektroniki i łączności obsługujący systemy ostrzegania, łączności morskiej, kontroli i monitorowania ruchu statków (VTS i AIS).

W ramach zrealizowanej inwestycji przeprowadzono prace rozbiórkowe, zmodernizowano istniejące obiekty, a także wybudowano nowe, m.in. wiatę na pławy o powierzchni ok. 1700 m² i kubaturze ok. 13 tys. m³. Wykonano również remont basenu południowego, w którym stacjonuje część floty UMS.

Cała zabudowa bazy została scalona, powiększono powierzchnie magazynowe i parkingowe oraz przeprowadzono kompleksowe zagospodarowanie terenu. Baza oznakowania nawigacyjnego zajmuje prawie 6,8 ha. Na jej terenie znajdują się budynki biurowe, warsztatowe, magazynowe, hale pław, garaże, trafostacje, parkingi, garaże, zaplecze kontenerowe, place i drogi wewnętrzne oraz baseny dla jednostek pływających.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA