REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Zmodernizowano bocznicę kolejową w Kołobrzegu

Spółka PKP Intercity zakończyła modernizację bocznicy kolejowej w Kołobrzegu. Dzięki wartej ponad 10 mln zł inwestycji zapewniono wysoki standard podróży dla pasażerów jeżdżących z i do Kołobrzegu.

 
Zdjęcie: PKP Intercity
Zdjęcie: PKP Intercity
Zdjęcie: PKP Intercity
Zdjęcie: PKP Intercity
Przebudowa stacji postojowej w Kołobrzegu miała na celu podniesienie standardu utrzymania taboru. Podczas modernizacji doposażono ją w niezbędną infrastrukturę, co przyczyniło się do optymalizacji czasu obsługi pojazdów. Wykonane prace objęły m.in. przebudowę sieci trakcyjnej, oświetlenia, czy instalacji energetycznych. Zmodernizowana została także kanalizacja i instalacje wodociągowe, co przyczyni się do poprawy gospodarki wodnej obiektu. Dzięki zrealizowanej inwestycji na stacji postojowej w Kołobrzegu możliwe jest teraz kompleksowe czyszczenie taboru i przygotowanie do trasy pociągów wyjeżdżających z Kołobrzegu.

– Inwestujemy nie tylko w tabor. Równolegle dbamy o zabezpieczenie zaplecza technicznego, co istotnie przyczynia się do zaoferowania pasażerom standardu usług na możliwie najwyższym poziomie. Zrealizowana modernizacja jest jednym z elementów naszego wieloletniego programu inwestycyjnego –
mówi Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity ds. inwestycyjnych.

Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 10,6 mln zł. Została ona dofinansowana w ramach podpisanej przez PKP Intercity umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności UE, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla zadania „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnianie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”. PKP Intercity podpisało umowę na jego realizację z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w 2018 roku. Wartość dofinansowania inwestycji ze środków UE wyniesie prawie 3,25 mln zł.

Miliardowe inwestycje w tabor i infrastrukturę

Modernizacja bocznicy kolejowej w Kołobrzegu to element konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki. Wart 7 mld złotych program „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” zostanie wdrożony do 2023 roku, a jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży, a także modernizacja stacji postojowych.

W 2019 roku PKP Intercity realizuje ponad 76 inwestycji infrastrukturalnych w zakresie stacji postojowych i infrastruktury towarzyszącej m.in. Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Przemyślu, Lublinie, Szczecinie, Białymstoku. W tej chwili są one na różnych etapach.

W przypadku części bocznic jest lub będzie przygotowana kompleksowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Dla części zadań przygotowania dokumentacji projektowej właśnie trwają. Ponadto, niektóre inwestycje zostały już zrealizowane, a inne są na etapie robót budowlanych. W ramach infrastrukturalnego programu inwestycyjnego PKP Intercity, obejmującego modernizację i przebudowę bocznic kolejowych, do 2023 roku zaplanowano ponad 100 inwestycji na kwotę ponad 739,5 mln zł.

Tekst i zdjęcia: PKP Intercity S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA