REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Znamy wykonawcę budowy S19 Rzeszów Płd. – Babica

15 maja oferta konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción o wartości 2,23 mld zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi S19 węzeł Rzeszów Południe – węzeł Babica.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Kontrola UZP

Teraz dokumenty przetargowe zostaną przesłane do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Jeśli nie zostaną złożone odwołania, a kontrola uprzednia zakończy się bez uwag, niezwłocznie wezwiemy wykonawcę do przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy i przystąpimy do podpisania umowy.

Zakres prac


Odcinek od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy realizowany będzie w systemie „Projektuj i buduj” co oznacza, że wykonawca zadania będzie miał możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w Koncepcji Programowej. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2025.

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym tunelu o długości ok. 2 km, pięciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19 oraz trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wykonany zostanie także węzeł Babica, którego wariant do realizacji zostanie ostatecznie zatwierdzony na posiedzeniu KOPI. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 6 listopada 2015 r. wydał decyzję środowiskową (4 listopada 2016 r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

Komfort i bezpieczeństwo


Dzięki budowie S19 zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z centrum miejscowości w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 19, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.

Kalendarium

6 listopada 2015 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej.
4 listopada 2016 r. – wydanie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymującej w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Decyzja środowiskowa stała się ostateczna.
19 stycznia 2017 r. – umowa na wykonanie Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym (Wykonawca: konsorcjum: Promost Consulting i IRP Biuro Projektów, wartość: 6 303 627,00 zł).
19 kwietnia 2019 r. – termin wykonania KP.
30 kwietnia 2019 r. – posiedzenie ZOPI, 28 maja 2019 r. – posiedzenie KOPI w Warszawie, 25 lipca 2019 r. – zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KOPI.
3 października 2019 r. – ogłoszenie przetargu na realizację w systemie „projektuj – buduj”.
4 lutego 2020 r. – otwarcie ofert (sześć ofert: najniższa oferta – China Harbour Engineering Companyna kwotę 1 198 082 115,00 zł, najwyższa oferta – konsorcjum firm z liderem PORR na kwotę 3 195 977 598,35 zł).
13 maja 2020 r. – wybór najkorzystniejszej oferty (konsorcjum: Mostostal Warszawa i Acciona Construcción na kwotę 2 230 165 684,48 zł).
2020-2025 – lata realizacji.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA