REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

ZRID dla budowy obwodnicy Chełma

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na 13,5-kilometrowy odcinek obwodnicy Chełma, która powstanie w ciągu drogi ekspresowej S12.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Co jest do wykonania

Inwestycja realizowana jest w formule „Projektuj i buduj”. Umowę o wartości 442 mln zł, podpisano z wykonawcą w czerwcu 2021 roku. Etap projektowania jest już zakończony, kolejny to realizacja robót w terenie. Po przekazaniu placu budowy wykonawca inwestycji, firma Strabag, rozpocznie prace budowlane.

Powstanie 13,5 km dwujezdniowej drogi, z dwoma pasami ruchu. Wybudowane zostaną cztery węzły drogowe: Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów, Chełm Wschód, 17 obiektów inżynierskich, w tym dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej. Powstaną też przejścia dla zwierząt, a także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). W ramach inwestycji zbudowane zostaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także Obwód utrzymania drogi ekspresowej. 

Przebieg

Trasa przebiegać będzie w nowym śladzie i ominie Chełm od północnej strony. Jadąc DK12 od strony Piask, kierowcy wjadą na nią pomiędzy Stołpiem i Janowem, na węźle Chełm Zachód. Drugi z węzłów, Chełm Północ, powstanie w miejscowości Horodyszcze. Tutaj powstanie też Obwód utrzymania drogi ekspresowej. Dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm – Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, na połączeniu z obecną DK12 w Kolonii Antonin. 

Zakończenie robót planowane jest w 2025 roku.

Procedura odszkodowawcza

Wydanie decyzji ZRID umożliwia wykonawcy rozpoczęcie prac (po przekazaniu placu budowy). W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace przygotowawcze: rozpoznanie saperskie, prace geodezyjne, a także inwentaryzacje dróg i budynków. Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości to również rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań, które prowadzi Wojewoda Lubelski.

Źródło: tekst GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA