REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

ZRID dla budowy obwodnicy Lipska

3 lipca 2023 roku Wojewoda Mazowiecki podpisał decyzję o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Lipska. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/

Przebieg obwodnicy

Trasa o długości 6,4 km poprowadzona będzie w układzie północ-południe, po zachodniej stronie miejscowości Lipsko. Początek obwodnicy planowany jest około 350 m na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754, koniec około 500 m od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Saperzy i archeolodzy w terenie

Zadanie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” zostało podzielone na cztery części. GDDKiA niezwłocznie przekaże wykonawcy plac budowy i będzie można ruszać z pełnym frontem robót. Prace rozpoczną się od wytyczenia granic pasa drogowego, zgodnie z uzyskanymi decyzjami ZRID. Następnie teren zostanie rozpoznany przez saperów i archeologów. Kolejnym krokiem będzie wycinka drzew i krzewów oraz zdjęcie humusu, czyli pierwszej warstwy ziemi. Dalej rozpoczną się roboty ziemne (wykopy i nasypy) jak i przebudowa kolizji z urządzeniami obcymi.

Kontrakt

Wykonawcą inwestycji jest Budimex. Umowa o wartości prawie 110 mln zł została zawarta w grudniu 2020 r. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w II kwartale 2024 r. Do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

W procedowaniu są roszczenia wykonawcy. Oczekuje on wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych (m.in. z powodu długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID). Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót. Warunki każdego kontraktu przewidują kary za przekroczenie terminu umownego i uzasadnionych przypadkach zostają naliczone i wyegzekwowane od wykonawcy. 

Cel realizacji inwestycji

Obwodnica Lipska, po zbudowaniu i oddaniu do ruchu, wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 79. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Lipsku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu.

Źródło: tekst GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA