REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

ZRID dla budowy obwodnicy Pułtuska

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję ZRID na ok. 20 km nowy przebieg drogi krajowej nr 57 i drogi krajowej nr 61, omijający Pułtusk. Umożliwia ona rozpoczęcie robót, a także procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości.

Grafika: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/

Co jest do wykonania

Po przekazaniu placu budowy wykonawca inwestycji rozpocznie prace budowlane. Powstanie ok. 16,8 km nowego, dwujezdniowego fragmentu drogi w ciągu DK61 omijającego Pułtusk po zachodniej stronie oraz blisko 3 km jednojezdniowej DK57 poprowadzonej nowym śladem i omijającej Kleszewo oraz Przemiarowo. Wybudowane zostaną cztery węzły: Kacice, Pułtusk Południe, Pułtusk Północ i Lipa. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kontrakt

Wykonawcą inwestycji jest Strabag. Umowa zawarta w czerwcu 2021 r., o wartości prawie 442 mln zł, jest realizowana w formule „Projektuj i buduj”. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w I kwartale 2025 r. Do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Tranzyt ominie Pułtusk

Podstawowym celem budowy tej obwodnicy jest wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 57 i 61. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Pułtusku, a także w sąsiednich miejscowościach: Kacice, Kleszewo i Przemiarowo. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. DK57 i DK61 stanowią popularne trasy dojazdu mieszkańców stolicy i Mazowsza na Warmię i Mazury.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA