Drogi Wiadomości

ZRID dla budowy ronda w Mielęcinie

Wrocławski Oddział GDDKiA otrzymał decyzję ZRID dla budowy ronda na drodze krajowej nr 5 koło Mielęcina. Dzięki temu drogowcy będą mogli ogłosić w tym roku przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje prace w terenie.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/
Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Obecnie droga krajowa nr 5 krzyżuje się z drogą powiatową łączącą Gościsław z Mielęcinem (DP nr 3396D). Jest to skrzyżowanie kolizyjne z uwagi na dużą liczbę pojazdów, które dojeżdżają do strefy ekonomicznej w Żarowie. Inwestycja swoim zakresem obejmie przede wszystkim przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo – czterowlotowe z jednym bypassem w kierunku Wrocławia. Rondo będzie posiadało oświetlenie drogowe. Dodatkowo zostanie wybudowane odwodnienie drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz wykonane zostaną urządzenia ochrony środowiska. 

Źródło finansowania

Inwestycja jest finansowana ze środków budżetu państwa i Krajowego Funduszu Drogowego. 

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI