REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

ZRID dla budowy S7 Załuski – Modlin

30 grudnia 2022 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na ok. 12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 Załuski – Modlin.

 

Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/

Decyzja umożliwia uruchomienie procedur odszkodowawczych za przejęte nieruchomości pod budowę drogi, a także rozpoczęcie robót w terenie. GDDKiA niezwłocznie przekaże wykonawcy plac budowy. Na odcinku Modlin – Czosnów już trwają roboty a dla odcinka Płońsk – Załuski prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID.

Co jest do wykonania

Etap projektowania zakończony, kolejny to realizacja robót w terenie. Wybudowane zostanie ok. 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Kontrakt

Wykonawcą inwestycji jest firma Mostostal Warszawa, a wartość kontraktu to ok. 636 mln zł. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest latem 2025 r. Wykonawca złożył roszczenia, w których oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie oraz dodatkowych środków finansowych. Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót.

Procedura odszkodowawcza

Wydanie decyzji ZRID umożliwia wykonawcy rozpoczęcie prac (po przekazaniu placu budowy). Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości to także rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań, które prowadzi Wojewoda Mazowiecki.

Źródło: tekst GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA