REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

ZRID dla drogi S19 Podgórze – Kamień

28 lutego 2020 roku Wojewoda Podkarpacki podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S19 Podgórze – Kamień. Wykonawcą inwestycji jest spółka Budimex.

Grafika: GDDKiA O/Rzeszów
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów
Opis inwestycji:

Początek odcinka S19 przyjęto przed węzłem Podgórze przecinającego trasę drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 861. Następnie trasa omija kompleks leśny i na granicy trzech powiatów tj. niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego przecina drogę powiatową nr DP 1084 R w sąsiedztwie m. Wólka Łętowska. W tym miejscu powstanie węzeł Nowy Kamień. Następnie biegnąc w kierunku zachodnim, przecina istniejąca drogę nr 19 i tworzy węzeł Kamień, przed którym kończy się przedmiotowy odcinek.

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg. Wykonane zostaną urządzenia BRD, urządzenia ochrony środowiska tj. ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych oraz przejścia dla zwierząt.

W ramach budowy powstanie pięć mostów, osiem wiaduktów (w tym pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem), przejście dla zwierząt górą, pięć przepustów o funkcji ekologicznej oraz dwa węzły (Podgórze typu karo z jednym centralnym rondem, Nowy Kamień typu karo z dwoma rondami).

Kalendarium

18 września 2015 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację.
23 czerwca 2017 r. – Zaproszenie do składania ofert.
09 sierpnia 2018 r. –  Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę (Wykonawca: Budimex S.A. Wartość: 333 520 613,12 zł).
10 czerwca 2019r. – Złożenie wniosku o wydanie Decyzji o Zgodzie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).
19 września 2019 r. – Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)” – planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 848 408 745,83 zł. Wysokość dofinansowania UE: 412 806 332,82 zł.
28 lutego 2020 r. – Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID).

Tekst i grafika: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA