REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

ZRID dla obwodnicy Kroczyc

Wojewoda Śląski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78. W listopadzie 2023 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania, natomiast w lutym br. otwarto nadesłane oferty.

Grafika: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Obecnie trwa ich badanie przez komisję przetargową. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, do podpisania umowy na realizację tej nowej jednojezdniowej drogi o długości ok. 9,1 km powinno dojść na przełomie II i III kwartału.

W marcu uzyskano ZRID także dla obwodnicy Pradeł w ciągu DK78. Po podpisaniu przez Ministra Infrastruktury aneksu do Programu Inwestycji GDDKiA będzie mogła ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy, co powinno stać się w II kwartale br.

Obwodnica Kroczyc

Trasa przebiegać będzie w nowym śladzie, po terenie, na którym aktualnie znajdują się głównie pola uprawne. Jej realizacja wynika m.in. z konieczności dostosowania całego ciągu drogi krajowej nr 78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Wraz z jezdnią główną powstanie infrastruktura towarzysząca, w tym dwa skrzyżowania typu rondo. Do najważniejszych obiektów inżynierskich, które pojawią się w ciągu obwodnicy, należą cztery wiadukty zlokalizowane nad szlakami migracji zwierząt. Powstaną także drogi dojazdowe, ciągi piesze oraz pieszo-rowerowe, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenia drogowe, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Normy i standardy środowiskowe zostaną zapewnione dzięki wybudowaniu urządzeń ochrony środowiska, wspomnianych wcześniej przejść dla zwierząt dużych i średnich, jak również przepustów ramowych pełniących funkcję przejść dla zwierząt małych. Powstaną też ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe, ogrodzenia ochronno-naprowadzające dla płazów oraz system odwodnienia drogi krajowej i jezdni dodatkowych wraz ze zbiornikami retencyjnymi i urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego. Całość zwieńczy nasadzenie zieleni ochronnej i naprowadzającej.

Program Inwestycji

Ostateczny kształt Programu Inwestycji został uzgodniony 13 listopada 2023 r. przez Ministra Infrastruktury. Inwestycja będzie zrealizowana w formule: „Buduj”.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA