Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

ZRID dla północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla

5 czerwca Wojewoda Opolski podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40.

   
Długość północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla to ok. 14,3 km. Uzyskana decyzja umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych w terenie, których zakończenie planowane jest na IV kw. 2022 r.

Wydłużamy obwodnicę

Nowy odcinek będzie przedłużeniem istniejącej dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w kierunku autostrady A4. Od ronda jakie powstanie w ciągu DK40 trasa pobiegnie nowym śladem omijając Sławięcice i Ujazd i włączając się z powrotem do DK40 tuż za granicą województw opolskiego i śląskiego, na terenie gminy Rudziniec.

Zakres inwestycji


Do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 426 będzie to jednojezdniowa droga z dodatkowym naprzemiennym pasem do wyprzedzania (2+1), a od tego skrzyżowania – czyli niemal połowy długości obwodnicy – o przekroju tradycyjnym w układzie z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Droga będzie miała nawierzchnię bitumiczną.

Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego i śląskiego, na terenie gmin: Kędzierzyn-Koźle, Ujazd i Rudziniec.

Korzyści

   

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, poprawiającpołączenie międzyregionalnej drogi z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4. Dzięki tej obwodnicy, z ulic miejskich zniknie transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z zakładów przemysłowych w Kędzierzynie-Koźlu. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza obwodnicy i DK40 oraz w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim.

Kalendarium

– 15 października 2018 r. – podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy
– 20 listopada 2019 r. – uzyskanie zmienionej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
– 27 stycznia 2020 r. – złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID
– 5 czerwca 2020 – uzyskanie decyzji ZRID
– IV kw. 2022 r. – zakończenie robót

Źródło: GDDKiA O/Opole
Wizualizacje: TRAKT
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI