REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

ZRID dla przejścia przez Legionowo

21 sierpnia Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zmieniającą decyzję z 31 stycznia 2012 r. dla rozbudowy DK61 przejście przez Legionowo odcinek III o długości ok. 1,6 km.

Kontynuacja prac

Zgodnie z deklaracją wykonawcy wznowienie prac planowane jest na 04.09.2019 r. W pierwszej kolejności będą kontynuowane prace w zakresie kanalizacji deszczowej. Od połowy września 2019 r. będą prowadzone prace w zakresie usuwania karp oraz odhumusowania. W następnej kolejności będą prowadzone prace w zakresie teletechniki, gazu, energetyki.

Kontrakt

Umowa zawarta z firmą Skanska w dniu 25.07.2017 r. polegająca na rozbudowie DK61 przejście przez Legionowo odc. III jest realizowana w systemie „projektuj i buduj” o długości 1,8 km, co oznacza, że wykonawca miał możliwość zoptymalizowania rozwiązań technicznych w otrzymanej od GDDKiA decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i z tego skorzystał. W ramach kontraktu wykonawca zaprojektował i uzyskał nową decyzję ZRID (5.07.2019 r.) na odcinek 160 metrów, który jest przedłużeniem od granicy robót określonej w decyzji ZRID dla odcinka 1,6 km.

Zgodnie z zawartą umową zakończenie wszystkich prac przewidziane zostało w sierpniu 2020 r.

Realizacja

Zrealizowane przez wykonawcę dotychczas prace w zakresie otrzymanej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, to m.in. wycinka, roboty rozbiórkowe, odhumusowanie, prace branżowe. Następnie prowadzone były prace porządkowe i utrzymaniowe.

Nowy ZRID i rozpoczęcie prac

5 lipca 2019 r. otrzymaliśmy decyzję ZRID na realizację 160 m. Po przekazaniu placu budowy, 7 sierpnia br. wykonawca wprowadził czasową organizację ruchu i rozpoczął prace związane z wycinką, przebudową sieci.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA