REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

ZRID dla rozbudowy DK61 Legionowo – Zegrze

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję ZRID dla rozbudowy ok. 4,5 km istniejącej drogi krajowej nr 61 pomiędzy Legionowem a rondem w Zegrzu. Decyzja umożliwia rozpoczęcie robót, a także procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości.

Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/

Pierwsze prace w terenie i procedura odszkodowawcza

Po przekazaniu placu budowy wykonawca inwestycji rozpocznie prace budowlane.

W pierwszej kolejności przeprowadzone będzie rozpoznanie saperskie terenu, niezbędna inwentaryzacja i wytyczenie geodezyjne. Następnie, sukcesywnie wybudowane zostaną drogi technologiczne i zaplecza wykonawcy oraz składy materiałów. Rozpocznie się wycinka na terenach zadrzewionych i zakrzaczonych, usuwanie korzeni i karpin. Ruszą też pierwsze roboty ziemne (odhumusowanie terenu). 

Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości wydanie decyzji ZRID oznacza rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań, które prowadzi Wojewoda Mazowiecki.

Nowy wiadukt kolejowy

W ramach rozbudowy rozbudowy DK61 Legionowo – Zegrze przebudowano już wiadukt kolejowy w Wieliszewie. Rozebrany został stary obiekt i w jego miejscu powstał nowy. Odtworzone zostały tory oraz sieci: sterowania ruchem kolejowym i teletechniczne. Ponadto wykonane zostało odwodnienie. Prace zakończyły się w październiku 2022 r. i przywrócony został ruch pociągów.

Kontrakt

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki i TORPOL. Umowa zawarta w grudniu 2020 r., o wartości prawie 195 mln zł, jest realizowana w formule „Projektuj i buduj”. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w II kwartale 2024 r. Do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

W procedowaniu są roszczenia wykonawcy. Oczekuje on wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych (m.in. z powodu długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID). Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót. Warunki każdego kontraktu przewidują kary za przekroczenie terminu umownego i uzasadnionych przypadkach zostają naliczone i wyegzekwowane od wykonawcy.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA