REKLAMA
Drogi Wiadomości

ZRID dla rozbudowy DK74 Hrubieszów – Zosin

Wojewoda Lubelski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ok. 14 km odcinka drogi krajowej nr 74 między Hrubieszowem a przejściem granicznym w Zosinie. GDDKiA planuje ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy w 2024 r.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Co jest do wykonania

Do standardów drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) wykonawca dostosuje odcinek o długości 13,7 km. Jezdnia zostanie poszerzona, a oba pasy ruchu będą miały po 3,5 metra. Ułożona będzie nowa nawierzchnia, a jej konstrukcja wzmocniona i dostosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś.

Bezpieczeństwo i komfort

Przebudowane zostaną również skrzyżowania i wybudowane rondo u zbiegu DK74 z drogą powiatową, prowadzącą w kierunku Horodła. Powstaną też ciągi pieszo-rowerowe, bezpieczne i oświetlone przejścia dla pieszych oraz zatoki autobusowe.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA