REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

ZRID dla S19 Niedrzwica Duża – Kraśnik Północ

29 listopada Wojewoda Lubelski podpisał ostatnią z 6 decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na terenie województwa lubelskiego. Chodzi o 20 km odcinek S19 Niedrzwica Duża – Kraśnik Północ.

 
Grafika: GDDKiA O/Lublin
Grafika: GDDKiA O/Lublin
Wydanie decyzji umożliwi rozpoczęcie pracy biegłym rzeczoznawcom majątkowym pracującym na zlecenie wojewody, a tym rozpoczęcie procedury odszkodowawczej. Z kolei wykonawca inwestycji, po przekazaniu mu terenu, będzie mógł rozpocząć budowę.

130 km w realizacji


W realizacji, w trybie „Projektuj i buduj”, jest blisko 130-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim stanowiący fragment przyszłej Via Carpatia. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r., a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla sześciu odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na terenie województwa podkarpackiego w procedowaniu jest pięć wniosków o wydanie ZRID.

Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

Decyzję ZRID wydano już dla odcinków:
– Lublin Węglin – Niedrzwica Duża, długość ok. 12 km, wartość umowy na realizację ok. 312,2 mln zł,
– Niedrzwica Duża – Kraśnik Północ, długość ok. 20 km, wartość umowy na realizację ok. 498 mln zł,
– Obwodnica Kraśnika, długość ok. 10 km, wartość umowy na realizację ok. 319,5 mln zł,
– Kraśnik – Janów Lubelski, długość ok. 18 km, wartość umowy na realizację ok. 390 mln zł,
– Obwodnica Janowa Lubelskiego, długość ok. 7 km, wartość umowy na realizację ok. 148,5 mln zł,
– Janów Lubelski – Lasy Janowskie, długość ok. 8 km, wartość umowy na realizację ok. 183,6 mln zł,
– Zdziary – Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,9 mln zł.

Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę dla odcinków:
– Lasy Janowskie – Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł,
– Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł,
– Nisko Południe – Podgórze, długość ok. 11,5 km, wartość umowy na realizację ok. 272,5 mln zł,
– Podgórze – Kamień, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł,
– Kamień – Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 7,9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł.

Budowa S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim jest realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych. 19 września br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie dla dziewięciu z dwunastu odcinków realizacyjnych: od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie oraz od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski. Z kolei 15 listopada podpisaliśmy umowę o dofinansowanie dla pozostałych trzech odcinków, od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe. Łączna wartość tych projektów to ok. 4,5 mld zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 2,3 mld zł.

Via Carpatia połączy północ Europy z południem


W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegał będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Połączy, wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju, państwa bałtyckie z południem Europy tworząc nowy korytarz transportowy.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Lublin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA