REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

ZRID dla S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe

13 grudnia 2019 r. Wojewoda Podkarpacki podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o długości ok. 6,5 km.

Wizualizacja: GDDKiA O/Rzeszów
Wizualizacja: GDDKiA O/Rzeszów
Opis inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się na węźle Rudnik nad Sanem na przecięciu z DK77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się do szerokotorowej linii kolejowej LK65, biegnąc równolegle do niej, a następnie na węźle Nisko Południe krzyżuje się z istniejącą DK19 oraz kilometr dalej z linią kolejową LK65.

W ramach inwestycji planowana jest budowa 6 wiaduktów (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich) i 6 przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt) oraz budowa dwóch węzłów drogowych:
– węzeł Rudnik nad Sanem,
– węzeł Nisko Południe.

Uzyskana decyzja ZRID posiada klauzulę natychmiastowej wykonalności, co po przekazaniu terenu, pozwoli wykonawcy rozpocząć roboty budowlane. Jednocześnie na zlecenie Wojewody pracować będą także biegli rzeczoznawcy majątkowi.

Kalendarium

27 lutego 2017 r. – ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę.
18 czerwca 2018 r. – podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę (Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wartość: 196 339 975,77 PLN brutto).
18 kwietnia 2019 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
15 listopada 2019 r. – podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów na odcinku węzeł Lasy Janowskie (bez węzła) – węzeł Nisko Południe (z węzłem)”. Całkowita wartość projektu: 917 408 465,64 zł, w tym dofinansowanie unijne: 468 342 018,53 zł
13 grudnia 2019 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Tekst i wizualizacja: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA