Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

ZRID dla S5 Ornowo – Wirwajdy

18 grudnia 2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję ZRID dotyczącą budowy odrogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy. Budowa obejmie odcinek drogi ekspresowej o długości 5 km.

Obecna obwodnica Ostródy w ciągu DK16
Obecna obwodnica Ostródy w ciągu DK16
Uzyskanie decyzji ZRID pozwoli wyłonionemu w przetargu wykonawcy na rozpoczęcie robót budowlanych.

Zakres zadania

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie budowa drogi S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy o długości ok. 5 km. W ramach zadania przewidziana jest budowa dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy. Ponadto przebudowane zostaną drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z drogą S5. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, gdyż wykonawca zadania będzie miał również możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023.

Pierwszy etap na drodze do połączenia A1 z S7

Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz – Ostróda, a jednocześnie stanowi pierwszy etap budowy drogi ekspresowej S5 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Dzięki tej inwestycji uzyskamy ekspresowe połączenie autostrady A1 z drogą ekspresową S7. Droga ekspresowa S5 w tym roku połączyła już Poznań z Wrocławiem, a w 2022 roku będzie można przejechać nią od autostrady A1 w okolicy Grudziądza aż do autostrady A8 na obwodnicy Wrocławia. W docelowym układzie połączy się z drogą ekspresową S7 pod Ostródą, a w dalszej perspektywie poprzez S51, S16, S61 i z wykorzystaniem planowanej S10 utworzy dodatkowy ciąg dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód-zachód.

Kalendarium
13 października 2015 r. – wpisanie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych drogi S5 Ostróda (S7) – Nowe Marzy (A1) do wykazu autostrad i dróg ekspresowych,
13 października 2016 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej dla odcinka S5 Ornowo – Wirwajdy,
27 lutego 2017 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla odcinka S5 Ornowo – Wirwajdy,
1 czerwca 2017 r. – podpisanie umowy na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla odcinka S5 Ornowo – Wirwajdy,
16 grudnia 2019 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
20 grudnia 2019 r. – otwarcie ofert w przetargu a budowę,
2020-2023 – planowane lata realizacji.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI