REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Płocka

3 kwietnia w Warszawie, Wody Polskie podpisały umowę na przeprowadzenie prac bagrowniczych na Wiśle w rejonie Płocka. Dla zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego, do maja wydobyte zostanie 10 tys. m3 urobku. Docelowo zostanie wydobyte do 1,5 mln m3 materiału dennego, w celu poprawy warunków przepływu wód wezbraniowych i spływu lodu podczas odwilży.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Umowę na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie robót udrożnieniowych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego” podpisali Artur Rychlewski – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Sebastian Sobótka – przedstawiciel Wykonawcy: KASPOL Sebastian Sobótka.

– Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców. Dziś możemy ogłosić oczekiwaną przez mieszkańców Płocka i okolic wiadomość – ruszamy z pracami bagrowniczymi. Jeszcze tej wiosny wydobyte zostanie 10 tys. m3 urobku, co ułatwi przepływ wód wezbraniowych i spływ lodu podczas odwilży. To dopiero początek – docelowo planujemy wybrać ponad 1 mln m3 urobku z Wisły, co będzie wymagało uzyskania zgód środowiskowych oraz będzie rozłożone w czasie. Wszystko dla zwiększenia bezpieczeństwa regionu, doświadczonego już w przeszłości przez powodzie – powiedział Artur Rychlewski.

To ważna inwestycja dla mieszkańców Płocka. Prace utrzymaniowe zwiększą bezpieczeństwo powodziowe oraz ułatwią spływ lodu podczas odwilży. Efektem zadania będzie udrożnienie koryta Wisły w dwóch lokalizacjach:

  • Lokalizacja nr 1: Radziwie/Płock w km 628+700 – 628+900 na obszarze Zbiornika Włocławskiego na terenie miasta Płock,
  • Lokalizacja nr 2: Przegroda śryżowa w km 637+350 – 637+600 na obszarze Zbiornika Włocławskiego w pobliżu miejscowości Maszewo.

W każdej z lokalizacji planowane jest usunięcie do 5 tys. m3 materiału dennego. Prace zakończą się w pierwszej połowie maja. Ich wartość wyniesie około 500 tys. zł.

To dopiero początek prac bagrowniczych na Wiśle. Wody Polskie planują przeprowadzenie robót jeszcze w sześciu lokalizacjach, co pozwoli na wybranie od 1 do 1,5 mln m3 urobku. Wartość tych prac szacowana jest na 20-30 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA