REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie drogowym

Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, która doprecyzowuje przepisy dotyczące zgłoszenia przewozu drogowego.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

 

Propozycja przedłożona przez Ministra Infrastruktury ujednolica dane dotyczące przewozów gromadzonych w rejestrze, a także dostosowuje polskie przepisy do rozwiązań przyjętych w piątym pakiecie sankcji ustanowionych w odpowiedzi na zaostrzenie działań Rosji na terenie Ukrainy.

– Nie tylko dostosowujemy nasze prawo do unijnych wymogów, ale przede wszystkim chronimy polski rynek przed nieuczciwą konkurencją. Nowe przepisy zagwarantują kierowcom odpowiednie warunki pracy i ochronę socjalną, natomiast przedsiębiorcom odpowiednie warunki prowadzenia działalności gospodarczej i uczciwej konkurencji – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Autopoprawka dotyczy projektu ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, który został przyjęty przez Radę Ministrów 23 maja 2023 r. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Chodzi m.in. o poprawę warunków pracy kierowców oraz ułatwienie prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa transportowe.

Najważniejsze rozwiązania zawarte w autopoprawce

Nowa propozycja zakłada wprowadzenie w stosunku do zagranicznego podmiotu wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy na podstawie zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw transportu albo na podstawie wielokrotnego zagranicznego zezwolenia wydanego przez Międzynarodowe Forum Transportu (zezwolenia EKMT) obowiązku zgłoszenia przewozu do rejestru zgłoszeń w ramach systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT). Zgłoszenie to powinno być dokonane przed rozpoczęciem przewozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Autopoprawka przewiduje rozszerzenie dostępu do danych zgromadzonych w ww. rejestrze zgłoszeń dla Inspekcji Transportu Drogowego. Obecnie jest on ograniczony do celu kontroli przewozu tzw. towarów wrażliwych. W celu zapewnienia jednolitości danych dotyczących przewozu gromadzonych w rejestrze, zgłoszeniu do systemu SENT podlegać będą m.in.:

  • numer zezwolenia,
  • państwo załadunku i rozładunku towaru,
  • planowane miejsce i data rozpoczęcia przewozu na terytorium RP,
  • planowane miejsce i data zakończenia przewozu na terytorium RP.

Wprowadzono też zmianę polegającą na wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy kwot stanowiących zwrot nieudokumentowanych kosztów poniesionych za korzystanie z urządzeń sanitarnych dla kierowców wykonujących zadania służbowe polegające na wykonywaniu przewozów drogowych.

Kolejnym rozwiązaniem jest dostosowanie przepisów do rozwiązań przyjętych w piątym pakiecie sankcji ustanowionych w odpowiedzi na zaostrzenie działań w ramach ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA