REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Zwiększenie robót na S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza

23 stycznia GDDKiA podpisała aneks regulujący wykonanie dodatkowych robót budowlanych w obrębie węzła drogowego Dąbrowa Górnicza Pogoria. Wykonawca wyburzy istniejący wiadukt drogowy nad DK1 w ciągu DW 796 (ul. Armii Krajowej), a w jego miejsce wybuduje nowy, dostosowany do parametrów drogi ekspresowej S1.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Nowy wiadukt zaprojektowano jako dwuprzęsłowy o konstrukcji z belek prefabrykowanych typu T, zespolonych płytą betonową wykonaną na budowie. Rozpiętości przęseł w osi konstrukcji wynoszą 21,5 i 22 m. Przekrój poprzeczny ustroju nośnego będzie składał się z 14 belek prefabrykowanych. Wiadukt zostanie dostosowany do obowiązujących parametrów bezpieczeństwa – w szczególności zapewniania odpowiedniej widoczności na DW 796. Zapewnienie tych parametrów wymusiło podniesienie rzędnych drogi wojewódzkiej, a co za tym idzie konieczność dostosowania istniejących obustronnych dojazdów do obiektu. Temu zakresowi towarzyszyć będzie przebudowa oświetlenia oraz kanalizacji w rejonie obiektu.

Prace wyburzeniowe jeszcze w styczniu

25 stycznia, wykonawca rozpoczął przebudowę obiektu rozbiórką nawierzchni na ul. Armii Krajowej na odcinku pomiędzy rondami na węźle Pogoria. W trakcie rozbiórki istniejącego obiektu oraz budowy nowego, ze względów technologicznych, organizacja ruchu w rejonie węzła będzie kilkukrotnie zmieniana. Zakończenie budowy obiektu i dopuszczenie go do ruchu wraz z uruchomieniem przebudowanego węzła Pogoria planowane jest do końca 2024 r.

Prace przy przebudowie DK1 do S1

Niezależnie od prac na węźle Pogoria wykonawca będzie kontynuował roboty budowlane związane z dokończeniem trasy głównej przyszłej drogi S1 oraz dróg przyległych do niej. Zaawansowanie prac przekroczyło już 80 proc. Do zakończenia inwestycji pozostało przede wszystkim wykonanie warstwy ścieralnej – ostatniej warstwy asfaltowej na jezdni głównej oraz niektórych przyległych dróg. Łącznie do wbudowania pozostało 26 000 ton nawierzchni, co przy sprzyjających warunkach atmosferycznych powinno zająć ok. 60 dni roboczych. Realizacja prac asfaltowych będzie możliwa po uruchomieniu wytwórni mas mineralno-asfaltowych oraz wystąpieniu dłuższego okresu korzystnych warunków atmosferycznych. Wykonawca kontynuuje także roboty brukarskie oraz montaż ekranów akustycznych. Z 3871 mb całego zakresu do wykonania pozostało jeszcze ok. 2700 mb ekranów. Ponadto trwa budowa oświetlenia drogowego, barier energochłonnych, wygrodzenia, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całość zakończy wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Te prace będą trwały do czerwca 2024 r. Ich zakończenie pozwoli na uruchomienie w pełni funkcjonalnego dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej pomiędzy węzłami Podwarpie i Pogoria. Na tym ostatnim, w rejonie budowanego wiaduktu, będzie punktowo występowało ograniczenie ruchu.

Organizacja ruchu

W dniach 18-19 stycznia nastąpiły zmiany organizacji ruchu, pozwalające na wykorzystanie docelowego układu dróg lokalnych oraz węzłów Ząbkowice i Pogoria. Nowa organizacja ruchu umożliwiła likwidację tymczasowych rond zlokalizowanych przy ulicach Ujejskiej i Konstytucji w Dąbrowie Górniczej. Przejazd tym odcinkiem ulegnie skróceniu dzięki zwiększeniu przepustowości i płynności ruchu.

W trakcie rozbiórki istniejącego obiektu na węźle Pogoria oraz budowy nowego wiaduktu drogowego, ze względów technologicznych, organizacja ruchu w rejonie węzła będzie kilkukrotnie zmieniana. Ruch w rejonie obiektu będzie przebiegał w zależności od potrzeb naprzemiennie raz po jezdni prawej, raz po jezdni lewej lub po obu jezdniach wykorzystując jeden pas ruchu danej jezdni.

Wykonawcą inwestycji jest spółka Budimex.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA